Halebid
Denne gris, der havde fået halen bidt af, blev konstateret i 2012-kontrollen. Selve halebiddet var ikke problemet, men grisen skulle have været anbragt i en særlig afdeling for ”syge” svin.

Fødevareminister Karen Hækkerup har udsendt sin første pressemeddelelse 13/9, og den fremlægger det positive budskab: ”Danske husdyr har fået det bedre”. Baggrunden er den årlige rapport fra ministeriets såkaldte Videncenter for Dyrevelfærd.

I pressemeddelelsen fremsætter Hækkerup bl.a. denne pædagogiske påstand: ”I Danmark er vi gode til at passe på vores dyr, men vi skal hele tiden blive bedre. Jeg er derfor rigtig glad for, at erhvervet har taget et ansvar og har forbedret forholdene”.

Rapportens 108 sider rummer dog intet belæg for den generelle påstand om ”bedre velfærd for danske husdyr”. Det er heller ikke muligt at finde fagligt belæg for den glade ministers påstand om et ansvarligt erhverv, der har “forbedret forholdene” for de danske husdyr. Til trods for de mange sider i rapporten rummer den reelt kun resultaterne af Fødevareministeriets stikprøvekontrol i 2012.

Svineindustrien er det store problem, og her kontrollerede man 619 svineavlere ud af landets 8945 besætninger. I 43 procent af tilfældene – 226 besætninger – var der anledning til påtale fra kontrolmyndighederne, mens 71 besætninger fik et egentligt påbud. På 25 svinefabrikker var forholdene så grelle, at de blev meldt til politiet.

Disse tal sammenlignes med forholdene i 2011, hvor kontrolmyndighederne gennemførte 402 besøg hos svineavlere. Det år blev der konstateret fejl i 51 procent af besætningerne, og hele 144 avlere blev meldt til politiet.

På dette grundlag – 43 procent i 2012 mod 51 procent i 2011 – konkluderes det, at det går fremad for dyrevelfærden blandt de danske svin. Om de to års forskellige kontrolkampagner overhovedet er sammenlignelige, eller om procentsatserne er statistisk signifikante, oplyses der intet om. Denne form for numerisk logik svarer til, at justitsministeren udsendte en pressemeddelelse om, at kriminaliteten i Danmark var faldende, fordi der ikke var blevet noteret så mange fartsyndere i 2012 som året før.

csm_Karen-Haekkerup-2-hres_6d988463a3
Fødevareminister Karen Hækkerup (S) synes at forveksle statistik med dyrevelfærd.

Fødevareministeriets stikprøvekontroller afslører kun et lille hjørne af den manglende velfærd, som danske husdyr må leve under, men ved hjælp af Videncentrets tabeller og procenter er man i stand til at postulere en ”fremgang”. Anlægges et bredere fokus, hvor målet er at give et helhedsbillede af de danske husdyrs velfærd, så tegner der sig et noget andet billede:

  • I 2013 blev der dokumenteret massive sundhedsproblemer med alvorlige mavesår på svinefabrikkerne. Der påvistes negative ”maveforandringer” hos 30 procent af slagtesvinene og hele 51 procent af slagtesøerne. Hos slagtesvinene, der alle er yngre end et år, blev der påvist mavesår eller ar efter mavesår hos en ud af hver ti (11 procent), mens hver fjerde slagteso (25 procent), der typiske er et par år gamle, havde mavesår eller ar efter mavesår. Årligt slagtes der 21 mio. svin i Danmark, mens eksporten udgør otte mio. levende svin. Foderets kvalitet betragtes som den væsentligste årsag til sår og ar i mavesækken, og problemet er velkendt, men ignoreres af fabrikanterne af økonomiske grunde.
  • I 2013 steg forbruget af antibiotika til syge dyr på svinefabrikkerne med 10,5 procent pr. kilo produceret kød.
  • I 2013 blev det dokumenteret, at kun 25 procent af de danske malkekøer får lov til at komme på græs i sommerhalvåret. I 2003 var det 75 procent og i 1975 100 procent. I 2013 udgjorde de økologiske malkekøer, der skal på græs fra 15. april til 1. november, hele 10 procent. Blandt forskerne er der enighed om, at køer på græs har en markant bedre velfærd om sommeren, og at køernes risiko for at dø eller blive aflivet halveres i besætninger, der græsser om sommeren.

Foreningen Dyrenes Beskyttelse er stærkt kritisk ovefor den overoptimistiske tone i Karen Hækkerups rapport. Læs her foreningens faglige indvendinger mod indholdet.

Her er navnene på de personer, der bestemmer, hvad der skal menes om industridyrenes “velfærd”, dvs. styregruppen for det såkaldte Videncenter for Dyrevelfærd:

· Per Henriksen, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen

· Kontorchefen i Dyrevelfærd og Veterinærmedicin, Fødevarestyrelsen. Fra 1/11 vil det være Charlotte Vilstrup, som er kommende kontorchef. Indtil 1/11 vil det være souschef Tina Nyyssönen, der deltager i styregruppen

· Karen Lorenzen, kontorchef for Veterinærenheden, Fødevareministeriet.

· Hans Henrik Dietz, institutleder ved Institut for Produktionsdyr og Heste, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

· Klaus Lønne Ingvartsen, institutleder ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

Interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer bakker op bag Karen Hækkerup. På TV2  18/9 påstod Søren Gade, der er overlobbyist hos L&F, at “aldrig har svinene haft det bedre end i dag” og henviste til ministerens velfærdsrapport.  Imidlertid optrådte  Søren Gade på en baggrund af grise med ekstremt korte haler – ulovligt korte,  for man må kun klippe halvdelen – og her er taget langt mere. Enten har TV2 manipuleret med overlobbyisten eller også snakker han om forhold, han ikke kender noget til. Ihvertfald virker det grotesk at høre Gade tale om den gode dyrevelfærd med netop dette billede i baggrunden.

 

Visited 6 times, 3 visit(s) today

Comments are closed.