Vandplaner
Påstandene om omfattende oversvømmelser af det danske landbrugsland tilbagevises som ren propaganda.

I usædvanligt skarpe vendinger tilbagevises en række forkerte påstande fra en af de såkaldte vandløbseksperter, som protest-bevægelsen Bæredygtigt Landbrug finansierer. Det er DCE (tidl. DMU), der har udsendt en pressemeddelelse 17. december med en skarp påtale af de usande påstande.

Bæredygtigt Landbrug påstår i et indlæg på sin hjemmeside, at DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi rådgiver Naturstyrelsen om, at vandstanden i 22.000 km vandløb i vandplanerne skal hæves til jordoverfladen for at nå kommende miljømål om planter i vandløbene.

Påstanden fremføres af cand. agro Jan Hjeds, der er den ene af protest-bevægelsens to repræsentanter i Naturstyrelsens Vandløbsforum. Hjeds citeres i indlægget på BL-hjemmesiden for bl.a. følgende:

“Fra 2015 af, der skal vandet op til jordoverfladen i de 22.000 kilometer vandløb, som er i vandplanerne. Alle de sidegrøfter, der afleder vand ud i sådan et vandløb, hvor vandet skal op til jordoverfladen, der kommer vandet jo også op til jordoverfladen i sidegrøfterne. Når DCE siger, det er sådan det skal være, så bliver det jo sådan, hvis ikke vi får stukket en kæp i det hjul”.

Jan Hjeds fremfører gennem BL-hjemmesiden sin påstand uagtet, at DCE’s seniorrådgiver Esben Kristensen i personlige mail-svar på uddybende spørgsmål fra Jan Hjeds har gjort opmærksom på, at påstanden er forkert. Derfor har DCE taget det usædvanlige skridt at imødegå de urigtige påstande med en officielt korrektion.

”Vi har på intet tidspunkt sagt, at vandet skal hæves op til jordoverfladen i alle vandløb, og at dette er en nødvendighed for at opnå målopfyldelse. Vi har derimod gentagne gange sagt, at der ofte er en sammenhæng mellem en intakt overgangzone mellem land og vand – som ofte findes, når vandet står nær dets omgivelser – og sandsynligheden for målopfyldelse,” siger seniorrådgiver Esben Kristensen.

Læs hele irettesættelsen her.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.