Billigt tilbud: 9 mio. kr. for kompetente politianklagere i miljø- og naturkriminalitet

Justitia-med-ögonbindel

En række advokatfirmaer har specialiseret sig i at føre de stadig mere komplicerede miljøsager, mens politiet ofte må klare sig med ikke-sagkyndige jurister.

Blot ni millioner kroner vil det koste at udruste samtlige landets politikredse med specialanklagere med særlige kompetancer inden for natur- og miljøkriminalitet. Det fremgår af et svar fra justitsminister Søren Pind til Folketingets Retsudvalg vedrørende et forslag til folketingsbeslutning.

Christian_Poll

MF Christian Poll, Alternativet, står bag beslutningsforslaget.

Ifølge Rigsadvokaten ligger det årlige lønniveau for en specialanklager i 2016 gennemsnitligt på 780.000 kr. inklusiv pension. Hertil kommer udgifter til bl.a. kontorhold, sekretærbistand, IT, arbejdsplads, rejser m.v. på 30 pct. af specialanklagerens årsløn, dvs. 234.000 kr. Den samlede løn inklusiv de nævnte udgifter er således kr. 1.014.000 kr. pr. specialanklager. Oprettelsen af 9 årsværk vil på baggrund af ovenstående beregning således medføre en årlig udgift på kr. 9.126.000 kr.

Udgiften er der noget overdrevet. I dag må de ikke-sagkyndige jurister hos anklagemyndigheden bakse med sagerne om miljøkriminalitet, og man kan vel antage, at det har de deres besvær med. Med specialuddannede miljøanklagere vil arbejdet blive lettere og resurser frigjort, så den reelle udgift kan antages at være betydeligt mindre, hvis forslaget realiseres.

Spørgsmålet er rejst af Alternativet, der har fremsat et beslutningsforslag til Folketinget om at forstærke politikredsene med specialuddannede anklagere. Der er tale om et modtræk for at kunne håndtere de stadig mere krævende sager om miljøkriminalitet, som ikke mindst handler om landbruget.

HåkunDjurhuus

Advokat Håkun Djurhuus førte MRSA-sagen for Landbrug & Fødevarer. Han tabte den ved Højesteret og kostede formentlig landmændene 600-700.000 kr. i salærer.

En række af landets store advokatfirmaer har i dag ansat specialiserede jurister til at tage sig af de efterhånden ganske mange sager om landbrugskriminalitet og landbrugsfaglige søgsmål mod staten. Det gælder bl.a. Bech-Bruun, der huser den flamboyante advokat Håkun Djurhuus. Han førte den meget omtalte MRSA-sag for Landbrug & Fødevarer, som han imidlertid tabte med et brag.

Protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug bruger også millioner af kroner på advokatsalærer til bl.a. advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain, der har advokat Hans Sønderby Christensen i sin stald.

I den mere ekstreme ende finder man sagfører Steffen Olsen-Kludt, der bl.a. har ført en injuriesag mod miljøchefen i Næstved Kommune, som han dog tabte. Olsen-Kludt har gjort sig bemærket gennem en utraditionel rådgivning af rabiate landmænd, der opfordrer til at chikanere offentligt ansatte miljømedarbejdere for at fremme egne interesser.

 

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.