4.9.2021 07:00:00 | Pressemeddelelse fra Dansk Vegetarisk Forening

Regeringens udkast til en landbrugsaftale er blevet “opløftende” på planteområdet. Det er dog essentielt, at der også bliver afsat de nødvendige midler til at gøre tiltagene til virkelighed

I regeringens udkast til en landbrugsaftale, som Altinget og Agriwatch har offentliggjort, er der som noget nyt lagt op til en række tiltag, der skal bane vej for, at Danmark kommer i front på udviklingen af plantebaserede fødevarer. Initiativerne inkluderer en strategi for plantebaserede fødevarer og en ny plantefond med et årligt millionbeløb, samtidig med at en del af EU’s nye grønnere landbrugsstøtte i mindst 5 år vil gå til landmænd, som producerer plantebaserede fødevarer.

Politiske initiativer, som bl.a. støttepartierne Radikale og SF tidligere i år har fremsat lignende forslag om.

Dansk Vegetarisk Forening kalder regeringens udkast, som har et stærkt fokus på den plantebaserede omstilling, for “opløftende”.

Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær, Dansk Vegetarisk Forening

“Vi er meget glade for, at regeringen har lyttet til sine støttepartier og nu sætter handling bag ministerens ord tidligere på året om, at Danmark skal være verdensførende. Alle prognoser peger på, at der er milliarder at hente,” siger Dansk Vegetarisk Forenings generalsekretær, Rune-Christoffer Dragsdahl.

Han henviser til, at den store finansielle koncern Credit Suisse i en ny prognose har meddelt, at den forventer et globalt plantebaseret marked på over 8.000 milliarder kroner i 2050 – en 100-dobling i forhold til nu.

“Men det kræver også, at der sættes de nødvendige midler af, hvis det skal være seriøst. Vi vurderer, at Danmark samlet set skal investere omkring 1 milliard kroner hvert år, hvis vi skal blive førende på området. Dermed har Danmark en historisk chance for at vise vejen for resten af verden; en omstilling fra animalske til plantebaserede fødevarer, som samtidig kan give et kæmpe boost til dansk landbrugs økonomi,” siger Rune-Christoffer Dragsdahl.

Verden over vokser interessen for en levevis som vegetar.

Handlingsplanen for plantebaserede fødevarer bør i øvrigt have et stærkt fokus på økologi, hvor Danmark har et særlig stort potentiale, påpeger han.

Danskerne er med

Dansk Vegetarisk Forening har tidligere sammen med Rådet for Grøn Omstilling, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Dyrenes Beskyttelse og Plantebranchen fremlagt en visionsrapport, som efterlyser en national handlingsplan for plantebaserede fødevarer.

Foreningen har ligeledes sammen med Plantebevægelsen og Rådet for Grøn Omstilling fremsat konkrete forslag til målsætninger på området og i den forbindelse også foreslået, at der oprettes en specialiseret plantebaseret fond.

Også de danske forbrugere ser store muligheder i en grøn omstilling af landets fødevareproduktion. 6 af 10 adspurgte erklærede sig i en Voxmeter-analyse i 2020 enige i, at Danmark skal gå foran i det internationale kapløb om at være bedst til at producere plantebaserede fødevarer. Og i en anden meningsmåling foretaget i 2019 af Voxmeter for DVF svarede 66% af respondenterne, at der bør tages “konkrete politiske initiativer” for at fremme klimavenlig mad – for unge under 35 år var det tal hele 73%.

Nye tal fra Coop Analyse og Dansk Vegetarisk Forening har netop vist, at der fortsat er stor opbakning blandt især den unge del af befolkningen til politiske investeringer på området. 39% af de adspurgte 18-34-årige, et relativt flertal, har således erklæret sig “helt enig” eller “overvejende enig” i, at “Folketinget bør investere mere i udviklingen af nye plantebaserede fødevarer”.

Set over alle aldersgrupper er 30% helt eller overvejende enige i, at der skal flere politiske investeringer til.

Den største udfordring for de plantebaserede fødevarer vil være kampen om dyrkningsjorden. Den ekstreme svinekødsproduktion i Danmark lægger beslag på mere end 90 % af landbrugsarealet til foder, og i takt med at importen af soja-foder begrænses, vil kampen skærpes. Da der stadig bliver flere og flere svin i Danmark, vil kampen om jorden skærpes. Kilde: Danmarks Statistik

En rigtig god forretning

Christian Bugge Henriksen, som er lektor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet har på en nyligt overstået konference på Christiansborg peget på, at der er behov for investeringer i omegnen af 3 mia kr. om året, såvel fra private som offentlige investeringer og fonde, hvis regeringens ambition om at blive verdensførende skal realiseres.

Den investering kan dog meget vel vise sig at være fornuftig, idet markedet for plantebaserede fødevarer er i eksplosiv vækst med et forventet gennemsnitligt årligt investeringsafkast på 11,9 procent frem mod 2027. Det vil ifølge en analyse fra Bloomberg kunne give op mod 60.000 nye arbejdspladser i et land som Danmark, hvis det lykkes os at opnå en markedsandel på blot 3%. Credit Suisse ser også en vækst på op mod 40 pct. om året på området for plantebaserede alternativer til animalske produkter og forventer, at den kurve vil fortsætte opad i mange år fremover.

31% af Danmarks klimabelastning kommer fra landbruget. Heraf står animalsk landbrug for 89% af udledningen. 

Bannerbillede: Wikipedia

Visited 3 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Denne sag handler kun om, at sammen med politikerne, der har landbrugets lobbyister fundet endnu en mulighed for, at forgylde bønderne med flere subsidier.

Skriv en kommentar