StegtFlaesk_Gitte
Generalsekretær Gitte Seeberg, WWF Verdensnaturfonden, tager afstand fra sojaimporten bag nationalretten “stegt flæsk”.

I WWF Verdensnaturfonden er vi vilde med stegt flæsk med persillesovs. Derfor synes vi, det er et godt vindervalg som Danmarks nationalret. Særligt hvis lokalt producerede kartofler og persille indgår i rigelige mængder! Når vi alligevel ikke fester, skyldes det, at det foder, grise er blevet fodret med, er den globalt set største årsag til skovrydning og naturødelæggelse i troperne. For at få 1 kg flæsk bruges ca. ½ kg importeret sojafoder, der hovedsageligt importeres fra Sydamerika.

Det giver en dårlig smag i munden! Det skriver WWF Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse 20. november 2014 i anledning af fødevareminister Dan Jørgensens nationalretlige madkanon.

De danske konventionelle svin fodres årligt med 1,5 mio. tons soja, som dyrkes især i Brasilien, Paraguay og Argentina. Dansk svinelandbrug lægger i Sydamerika beslag på et areal næsten så stort som Sjælland i et sojalandbrug.

“Det truer sjældne lavlandsskove og de dyre- og plantearter, der lever her”, udtaler generalsekretær hos WWF Verdensnaturfonden Gitte Seeberg og forsætter:

“De miljø- og naturmæssige konsekvenser i Sydamerika som følge af blandt andet den danske svineproduktion er i dag så omfattende, at svinebønderne i Danmark bør bakke op om miljørigtig og ansvarlig soja her og nu. Det kan lade sig gøre, og ansvaret er deres!”

StegtFlaesk
Skovene i Brasilien ryddes for at skaffe jord til at dyrke billig soja til bl.a. den danske svineindustri.

At det kan lade sig gøre, er Sverige et godt eksempel på. Her har svineproducenter, supermarkeder og andre taget konsekvensen og lavet en national erklæring om, at den soja, som grisene skal fodres med, skal være produceret under ansvarlige forhold. Det vil sige, at sojaen ikke har været medvirkende til ny afskovning eller ødelæggelse af værdifulde naturområder. Desuden skal fx de værste sprøjtemidler udfases og der indføres forbud mød børne- og tvangsarbejde og rimelige lønninger til markarbejderne.

Fødevareøkonommisk Institut på Københavns Universitet har i 2013 beregnet, at det vil koste omkring 1 øre(!) mere per kg svinekød, hvis dansk svinelandbrug gik med på de miljøvenlige krav, som man har gjort i Sverige. Indtil videre har de danske konventionelle svineproducenter sagt nej. Gennem Fødevarer & Landbrug har de indtil videre afvist at sikre, at 5 af vores 8 nye nationalretter, der indeholder svinekød, giver en bedre smag i munden.

“Konsekvenserne er alvorlige, og det er ærgerligt, at L&F ikke vil sikre, at hele Danmark kan spise den nye nationalret med en god smag i munden,” slutter Gitte Seeberg.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.