Første fodfejl, Dan J.!

DanJorgensen3

En minister skal altid tale sandt, så det nytter ikke at lade sig rive med af landbrugsspindoktorens forførende talmagi.

Kære Dan Jørgensen. Tillykke med jobbet, men husk nu – ministre skal tale sandt. Ikke bare i folketingssalen, men også ude blandt borgerne.

I din kronik i Politiken 20. december skriver du, at dansk landbrug henter “rekordhøje eksportindtægter til kongeriget på 148 milliarder kroner om året”. Det er ikke sandt.

Jeg ved ikke, hvem der har bildt dig det ind, men det kunne lyde som propaganda fra den letfærdige direktør Søren Gade hos Landbrug & Fødevarer.

Det korrekte tal er 72 mia. kr. (2011), altså det halve af hvad du skriver.

Du har ladet dig besnakke til at inkludere fisk, skaldyr, chokoladefrøer, tobak, sprøjtemidler, enzymer, konservesdåser, maskiner og meget mere som dansk landbrugsproduktion. Dit tal handler om eksporten fra det kunstige begreb “fødevareklyngen”, og dens leverandører omfatter langt flere end dine få barkede bønder.

Landbruget har selvfølgelig lov til at snakke godt for deres syge moster, også selvom deres påstande tangerer det rene opspind. Samme ret har en minister ikke. Han skal tale sandt fra dag et, hvis han ønsker at bevare borgernes – og Folketingets – tillid. Det er i detaljen, djævelen gemmer sig.

Comments

comments

En kommentar til Første fodfejl, Dan J.!

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.