Miljø-udvalgsformand bruger stranden som losseplads

IMG_1171 IMG_1172

Bent Jørgensen, Møn, har anmeldt en lokalpolitiker for overtrædelse af flere lovparagraffer ved at bruge stranden nedenfor Tjørnemarke på Vestmøn, som losseplads for muggent korn fra rengøring af kornsiloer.

Anmeldelsen er rettet mod gårdejer Thomas Christfort, der er konservativt byrådsmedlem i Vordingborg Kommune, hvor han er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Affaldsdeponeringen har angiveligt stået på i flere år, men hverken kommune eller politi har valgt at gøre noget ved det, når borgerne i Tjørnemarke har klaget, siger Bent Jørgensen.

Christfort

Gårdejer Thomas Christfort.

“Dette svineri viser desværre noget om en holdning til miljøet, som ikke er en formand endsige en politiker værdig og som mindst burde medføre et skift til en menig plads i udvalget, og en påtale af kommunens laden stå til overfor en politiker”, mener Bent Jørgensen.

En række lovparagraffer formodes overtrådt af gårdejeren, bl.a. jagtloven, strandbeskyttelsen, miljølovgivningen osv.

Gårdejer Thomas Christfort blev forelagt sagen af gylle.dk 21. september 2015, men har ikke ønsket at forklare sig. Efterfølgende har han dog indrømmet sagens sammenhængen overfor Sjællandske Tidende, 22. september, men skyder skylden over på en “medarbejder”:

– Jeg har forhørt mig hos den relevante medarbejder, der ganske rigtigt har kørt kornet til stranden. Der er kørt to gange af ca. 1000 kg per gang, det er sket i august/september. Han var ikke klar over, at det ikke skulle være tilladt. Jeg har instrueret ham om at stoppe øjeblikkeligt og forespurgt i forvaltningen om reglerne på området, forklarede Thomas Christfort til avisen.

Comments

comments

En kommentar til Miljø-udvalgsformand bruger stranden som losseplads

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.