Friluftsliv001Ni ud af 10 danskere kommer ud i naturen mindst en gang om året, og det er især skovene, der trækker. For den “almindelige” dansker bliver det til 10 årlige besøg i gennemsnit, og jo nærmere folk bor på et grønt område, des hyppigere kommer de ud i naturen. Faktisk bor to ud af tre danskere indenfor en afstand af mindre end 300 meter fra nærmeste grønne område, og kun seks procent bor længere væk end en kilometer.

Det er Friluftsrådets nye booklet “Fakta om friluftslivet i Danmark”, der præsenterer disse fakta samt hundreder af andre overraskende oplysninger.

Bogen, der er på 74 sider, er inddelt i tre hovedemner: Friluftslivets muligheder og begrænsninger, Friluftslivets omfang og Friluftslivets betydning.

Her gives der svar på et mylder af spørgsmål: Hvorfor dyrker vi friluftsliv? Bruger vi naturen mere eller mindre end tidligere? Kan friluftsliv hjælpe mod stress? Hvor meget er vi parate til at betale for friluftslivet?

Friluftsrådet har trykt 6000 eksemplarer af den lille bog. Læs mere på http://www.friluftsraadet.dk

 

Comments are closed.