VenstreFestenChampagnepropperne knalder, og kaviaren flyder hos vennerne af den smalle Venstre-regering, der i uhørt grad har tilgodeset sine traditionelle proselytter. Det viser Esben Lunde Larsens “Arbejdsplan ift. Fødevare- og landbrugspakken”, som blev fremsendt til Folketinget 15. april 2016. Arbejdsplanen afslører også, at “festen” overhovedet ikke er finansieret endnu. Regningen overlades til kommende regeringer.

Arbejdsplanen rummer seks emner, der uddybes i 33 overordnede punkter. En gennemgang afslører, at stort set alle de tiltag, der begunstiger agroproducenterne, allerede gennemført eller vil blive det i løbet af 2016.

esben_lunde_larsen
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) tiltrådte 29. februar 2016, men har allerede forbavset omverdenen med udtalelser som f.eks. “kornmarker er også natur” og lignende sludder. Han er uddannet cand.theol.

Blandt de gennemførte “håndsrækninger” finder man ophævelsen af loven om obligatoriske randzoner til beskyttelse af vandløb og søer, ophævelsen af 60.000 hektar tvungne efterafgrøder, og afskaffelsen af de begrænsede kvælstofkvoter. To tredejedele af den ekstra kvælstof er allerede givet fri og den sidste tredejedel gennemføres i efteråret. Endelig er der svineproduktionen, der får lov at presse flere dyr ind på et uændret areal.

Landbrug & Fødevare får også tilskud til deres fornyede propagandaindsats. Bag punktet “Fødevarefortællingen” gemmer sig et skatteydertilskud på 5 mio. kr. til at markedsføre fødevareklyngen. Bevillingen er allerede optaget på den ekstrabevilling på 74,9 mio. kr. til at finansiere dele af gavepakken, som Esben Lunde Larsen sendte til finansudvalget allerede 13. april 2016. Af andre iøjnefaldende “gaver” kan fremhæves 4, 6 mio. kr. til et hygiejnekursus for svinepassere, der langt om længe skal lære, hvordan man bekæmper MRSA-bakterier, 4,0 mio. kr. til det omdiskuterede statslige “dyrevelfærdsmærke” til konventionelle svin, samt 4,1 mio. kr. til noget, der kaldes “økologifremme”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tømmermændene og oprydningen efter den store landbrugsfest overlades til de kommende regeringer.

Anderledes nølende forholder regeringen sig til de tiltag, der skal dæmme op for forureningen fra den store fest. Man har i debatten forsikret om, at miljøtiltag som minivådområder vil blive sat ind som et effektivt middel i “oprydningen”, men ifølge arbejdsplanen skal man først nu til at finde ud af, om de kan bruges. I løbet af sommeren 2016 forventer ministeriet at kunne indgå aftaler med forskningsinstitutioner om at undersøge minivådområder og andre marine tiltag, men først ved udgangen af 2019 forventes det, at de kan sættes i gang. Dette til trods har man dog foræret agroproducenterne omkring Limfjorden 20 mio. kr. til et stenrev, selvom netop dette virkemiddel betragtes som ubrugeligt af eksperterne.

Og sådan kan man blive ved. Festen er skudt i gang, men oprydningen er langt fra på plads. Under alle omstændigheder bliver det næppe de samme glade festaber, der kommer til at bakse med opgaven, da der senest i 2018 skal afholdes valg til et nyt folketing.

NB! EU-kommissionen har 10. maj 2016 sat søgelyset på landbrugspakkens forhold til hele tre direktiver – læs mere her!

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.