SommerfuglModerne landbrug har en meget stor indflydelse på naturen. Adgangen til billige næringsstoffer, kemikalier og effektive maskiner har dramatisk ændret europæisk landbrug i helt overvejende negativ retning.

Overalt ses effekterne med ødelæggende ændringer i naturen, både i og udenfor landbrugets områder. Er der behov for regulering af landbruget gennem afgifter og kontrol, eller skal der skrappere midler til?

På en halvanden dag lang workshop den 24.-25. april 2013 på Aarhus Universitets Campus Emdrup i København diskuteres og søges løsninger på morgendagens udfordringer på europæisk plan.

På workshoppen fremlægger virksomheder, forskere og administratorer deres syn på, hvor er EU nu, hvor er vi på vej hen og hvilke muligheder der er for at reducere landbrugets miljøbelastning.

Workshoppens indlæg vol handle om:

* Grøn vækst, definering af grøn vækst

* Bioøkonomi

* Omgivelsernes krav til landbruget

* Behovet for zonering/reservation af arealer til landbrugsproduktion

* Regulering – afgifter og behov for kontrol

* Hvor langt kan og skal vi presse vores husdyr produktionsmæssigt?

* Hvor meget kan nuværende og fremtidig teknologi reducere miljøbelastningen?

Workshoppen foregår på engelsk. Se det foreløbige program for både Task Force-møder og workshoppen ”Et grønnere landbrug” her: http://dce.au.dk/fileadmin/Resources/DCE.medarbejdere/Copenhagen_programme4.pdf

Arrangementet finder sted i Festsalen på Campus Emdrup, DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV (http://edu.au.dk/). Arrangørerne er DCE og DCA.

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.