Workshop om mindre belastende landbrug

 

SommerfuglModerne landbrug har en meget stor indflydelse på naturen. Adgangen til billige næringsstoffer, kemikalier og effektive maskiner har dramatisk ændret europæisk landbrug i helt overvejende negativ retning.

Overalt ses effekterne med ødelæggende ændringer i naturen, både i og udenfor landbrugets områder. Er der behov for regulering af landbruget gennem afgifter og kontrol, eller skal der skrappere midler til?

På en halvanden dag lang workshop den 24.-25. april 2013 på Aarhus Universitets Campus Emdrup i København diskuteres og søges løsninger på morgendagens udfordringer på europæisk plan.

På workshoppen fremlægger virksomheder, forskere og administratorer deres syn på, hvor er EU nu, hvor er vi på vej hen og hvilke muligheder der er for at reducere landbrugets miljøbelastning.

Workshoppens indlæg vol handle om:

* Grøn vækst, definering af grøn vækst

* Bioøkonomi

* Omgivelsernes krav til landbruget

* Behovet for zonering/reservation af arealer til landbrugsproduktion

* Regulering – afgifter og behov for kontrol

* Hvor langt kan og skal vi presse vores husdyr produktionsmæssigt?

* Hvor meget kan nuværende og fremtidig teknologi reducere miljøbelastningen?

Workshoppen foregår på engelsk. Se det foreløbige program for både Task Force-møder og workshoppen ”Et grønnere landbrug” her: http://dce.au.dk/fileadmin/Resources/DCE.medarbejdere/Copenhagen_programme4.pdf

Arrangementet finder sted i Festsalen på Campus Emdrup, DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV (http://edu.au.dk/). Arrangørerne er DCE og DCA.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.