Brokkerne ligger der endnu.

I dagene op mod julen i 2016 herskede der slet ikke den fred og julestemning i Sorø kommunes forvaltning, som man ellers kunne forvente op til den søde juletid. Med borgmesteren som deltager bryggede miljømyndighed og kommunens byggefolk tværtimod i fællesskab på en plan, rettet mod en lille lokal virksomhed.

Det skriver Jette Hvidtfeldt og Lars Rugaard i en dybdeborende artikel til www.gylle.dk om bortskaffelsen af PCB-forurenede byggebrokker fra en kommunal skole i Sorø.

Journalist Jette Hvidtfeldt.
Journalist Lars Rugaard.

Vor aktindsigt i dokumenter om nedrivningen og bortskaffelsen af kommunens PCB-forgiftede skole i bydelen Frederiksberg viser, at kommunes politiske og administrative top i fællesskab lavede en slagplan mod virksomheden Sjællands Lastvognsophug A/S (SLO). Virksomheden har kontrakt med kommunen om at indbygge affaldet fra nedrivningen under sit parkeringsanlæg. Men virksomheden har målt mere PCB i bygningsresterne end tilladt og afviser at foretage en ulovlig indbygning.

Dokumenterne viser, at planlæggerne af aktionen omfattede Sorøs konservative borgmester Gert Jørgensen, formanden for udvalget for teknik og miljø, Jens Nygaard Nielsen fra Venstre, kommunaldirektør Søren S. Kjær, chefen for fagcenter for Teknik, Miljø og Drift, Morten Olesen, samt lederen af miljømyndigheden, Peter Dorff Hansen, samt Morten Løjmand, der dengang var projektleder på nedrivningen af skolen.

Krisemødet fandt sted den 20. december 2016, og den politiske og administrative ledelse godkendte slagplanen, der bl.a. indeholder muligheden for at udsætte nedbrydningen af den resterende del af skolen – en mulighed, der faktisk blev anvendt: Nedbrydningen skulle være startet i begyndelsen af 2017, men er endnu ikke påbegyndt.

Her er mailen, der fortæller i detaljer om kommunens slagplan.

Referatet fra mødet viser også en aftale om, hvordan kommunens miljømyndighed og dens bygherreenhed samarbejdede om at tvinge SLO til at indbygge det affald, som virksomheden har målt for store mængder PCB i.

Planen omfatter

·        tilsynsbesøg fra miljømyndigheden,

·        påmindelse fra miljømyndigheden om fristen for indbygningen,

·        vurdering af, om der stadig skal samarbejdes med SLO

·        samarbejde med nedbrydningsfirmaet om anden bortskaffelse, og

·        evt. udsættelse af nedrivningen

Det fremgår også, at det videre forløb blev koordineret af Morten Olesen, der som chef for fagcentret er overordnet for både miljømyndighed og nedrivningsprojektet.

Borgmester Gert Jørgensen (C), Sorø Kommune.

Borgmester Gert Jørgensen, der deltog i planlægningen af miljømyndighedens og bygherrens aktion mod SLO, har benægtet, at kommunen i sagen har sammenblandet kommunens opgaver som miljømyndighed og som bygherre.

Det gør han i et brev den 8. januar i år til SLO:

”Miljømyndigheden er organisatorisk adskilt fra bygherreenheden. De enkelte medarbejdere sidder i to adskilte enheder, der beskæftiger sig med hvert sit område. Den ene enhed beskæftiger sig med kontrakten med SL A/S og bygherre-spørgsmål. Den anden enhed tager sig af miljøområdet. Enhederne refererer til hver sin leder. Sorø Kommune har endvidere udvist stor omhu under sagen med at holde spørgsmålene adskilt.”

Borgmesterens rolle i sagen blev understreget, da han i fredags (den 12/1-18) udsendte en officiel erklæring, der lagde hele ansvaret for sagen på SLO og beskyldte virksomheden for at have ”arbejdet målrettet på at få hævet miljøgodkendelsens grænseværdi betydeligt, hvilket vil øge virksomhedens muligheder for at modtage byggematerialer fra andre bygherrer”. Påstanden præsenteredes som ”Sorø Kommunes opfattelse”.

Det er en opfattelse, som virksomheden har afvist og betegnet som ”borgmesterens udokumenterede tankespind” og ”et desperat forsøg på at flytte fokus fra forvaltningens flerårige svigt over for et miljøproblem”.

Borgmesterens erklæring er ud over anklager og påstande om SLO’s motiver et forsvar for kommunens håndtering af den nu mangeårige sag. SLO udsendte søndag en erklæring, der punkt for punkt imødegår borgmesterens angrebs- og forsvarspunkter.

Der er link til begge erklæringer under denne artikel.

Et hovedpunkt i sagen er målinger, SLO i overensstemmelse med kravene i miljøgodkendelsen lod foretage, mens affaldet fra Frederiksberg Skole blev leveret, og som viste store overskridelser af den fastsatte grænseværdi.

Dokumenter fra aktindsigten i kommunens sagsakter viser, at emnet allerede var et stridsspørgsmål i 2015, da SLO rejste spørgsmålet om, hvad man skulle gøre med affald, som det i følge virksomhedens målinger ikke var lovligt at indbygge.

Striden står bl.a. om prøveudtagningen fra de PCB-forurenede betonblokke.

Lederen af miljøafdelingen, Peter Dorff Hansen afviste da i et brev den 26. august 2015, at målingerne var relevante. Det gjorde han med denne begrundelse:

”Den af Sorø Kommune foranledigede kortlægning og efterfølgende prøvetagning og udførte analyser vurderes som grundlag for anvisningen af byggeaffald til Sjællands Lastvognsophug (SL). Et forhold som SLs udførte egenkontrol ikke ændrer på, begrundet i omfanget af kortlægning, prøvetagning og udførte analyser.”

Peter Dorff Hansen beskæftigede sig i brevet ikke med, om SLOs prøvemålinger var korrekte og om de viste alvorlige problemer. Han havde andre resultater, der kom fra bygherren, altså Sorø Kommune, og det var tilstrækkeligt uanset at der var modstrid mellem de to sæt resultater.

SLO’s prøvemålinger bliver først forsøgt kontrolleret ca. halvandet år senere, da kommunen på egen hånd lod konsulentfirmaet Golder Associates udtage 10 prøver af affaldsdyngerne, der på daværende tidspunkt havde ligget på oplagspladsen i 2 år.

Om det siger virksomheden i sit svar på borgmesterens erklæring:

”Sjællands Lastvognsophug foretager målinger i foråret og efteråret 2015 og i efteråret 2016, mens materialerne bliver leveret. Golder foretager målinger i februar 2017, efter at materialet er leveret. Sjællands Lastvognsophugs målinger viser således, hvad der er at finde inde i affaldsbunken, mens Golder kun har haft mulighed for at udtage prøver på bunkens overflade.”

Brokkerne fra den allerede nedrevne del af skolen ligger nu på tredje år på oplagspladsen hos SLO.

Læs Sorø-borgmester Gert Jørgensens erklæring her.

Læs Sjællands Lastvognsophugs erklæring her.

Visited 15 times, 9 visit(s) today