Fødevareminister Mogens Jensen (S) har usvækket tillid til Aarhus-forskernes uafhængighed, trods skandalen om oksekødsrapporten. Foto: Pressefoto fra ministeriet.

De skandaleramte landbrugsforskere på Aarhus Universitet har stadig fødevareminister Mogens Jensens tillid. Trods balladen om den omstridte oksekødsrapport sætter Mogens Jensen nu 10 projekter i gang for 90 mio. kr., og Aarhus-forskere er med i samtlige 10 projekter. Dertil kommer, at de skal samarbejde med fagpersoner fra Landbrug & Fødevarer i syv af de 10 projekter. Det fremgår af en pressemeddelelse den 7. september 2019 fra Mogens Jensen og klimaminister Dan Jørgensen.

Hvad der ikke fremgår af pressemeddelelsen, er, at Aarhus-forskerne selv sad med ved bordet, da de 90 mio. kr. blev uddelt. To af de tre forfattere til den omstridte oksekødsrapport har deltaget i både formuleringen af projekterne og evalueringen af ansøgningerne. Begge blev indstillet til at deltage af Landbrug & Fødevarer, der også selv har haft en repræsentant med i bevillingsprocessen.

Direktør Anne Ahrnung, L&F

Samfundet skal betale

Ifølge de to ministre Mogens Jensen og Dan Jørgensen skal projekterne bidrage til at finde fremtidens løsninger til at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra landbruget. Erhvervet er den største enkeltudleder i Danmark med hele 22,4 procent af det nationale CO2-udslip, men direktøren for Landbrug & Fødevarer Anne Ahrnung har gjort det klart, at samfundet skal betale, hvis landbruget skal sænke sine udledninger. Det sker så nu med de første 90 mio. kr. til projekter, hvis formål er at styrke og udbygge landbrugets viden og finde fremtidens løsninger, så drivhusgasudledningen fra landbruget kan nedbringes.

– Forskningen skal finde løsninger på, hvordan landbruget bliver langt mere klimavenligt. Det er den klimaforskning, vi sætter i gang i dag, Danmark skal leve af i morgen. Ligesom jeg nu sætter penge af til klimaforskning, er det også helt afgørende, at dansk landbrug selv fortsætter med at udvikle sig, så vi sammen kan nå regeringens ambitiøse klimamål, siger fødevareminister Mogens Jensen ifølge pressemeddelelsen.

De ti projekter dækker emner som jordsystem og arealanvendelse, den klimavenlige gård og produktion af fremtidens fødevarer og bidrag til bioenergiløsninger og biomaterialer.

Udvalgt efter bidrag til reduktioner

Hvert af de ti projekter er enten med til at sikre mere nøjagtige metoder til at opgøre landbrugets udledninger eller viser veje til nye løsninger, som kan nedbringe landbrugets drivhusgasudledning, påstås det i pressemeddelelsen. I udvælgelsen af projekter er der angiveligt lagt vægt på, at projektet bidrager til reduktioner, har kvalitet og relevans og har synergi til andre udfordringer på landbrugsområdet.

Derimod er der ikke lagt vægt på, hvilke forskningsinstitutioner, der kan forventes at levere uafhængige og troværdige resultater. De skandaleramte institutter på Aarhus Universitet er med i samtlige 10 projekter, mens Københavns Universitet blot deltager i syv projekter, sideløbende med at den private lobbyorganisation Landbrug & Fødevarer også deltager i syv projekter i skikkelse af den private forskningsenhed SEGES. Det var netop kombinationen af Aarhus-forskere og fagpersoner fra Landbrug & Fødevarer, der resulterede i den uacceptable oksekødsrapport.

Aarhus Universitet har trukket oksekødrapporten og vil desuden gennemgå lignende rapporter fra de seneste fem år. Det oplyser universitetet ifølge Ritzau. Det drejer sig om rapporter fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) på Aarhus Universitet, som er udarbejdet i samarbejde med private virksomheder og interesseorganisationer inden for de seneste fem år. Rapporterne skal gennemgås “med henblik på at afklare eventuelle, lignende problematiske forhold”, lyder det i en redegørelse fra universitetet.

Tordenskjolds soldater

I alt er der kommet 27 ansøgninger til de 90 mio. nye projektpenge, og de er blevet vurderet af et udvalg bestående af fem forskere og et sekretariat med medarbejdere fra Miljø- og Fødevareministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Det oplyses ikke i pressemeddelelsen, hvem de fem forskere er, eller om de er tilknyttet nogle af heldige institutter, men efter en henvendelse til ministeriets presseafdeling er det lykkedes at fremskaffe disse oplysninger.

Jakob Ellemann-Jensen (V) nedsatte udvalget.

Udvalget, der bistod med udarbejdelsen af projektbeskrivelserne, blev nedsat af den daværende Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen på baggrund af indstilling fra en bred kreds af interessenter  på området, herunder universiteter, GTS’er, erhvervsorganisationer, grønne organisationer samt Innovationsfonden og Den Frie Forskningsfond. I alt 15 organisationer indstillede 23 forskere og forskningskyndige.

Ekspertudvalget fik følgende sammensætning:

Jacob Nielsen, formand, EU-direktør, Landbrugsstyrelsen

Henrik Hauggaard-Nielsen, Professor, Roskilde Universitet (indstillet af DN)

Ida Storm, Sektordirektør, SEGES, (indstillet af SEGES) aka Landbrug & Fødevarer

Jan Kofod Schjørring, professor, Københavns Universitet (indstillet af Den Frie Forskningsfond)

Jørgen E. Olesen, professor, Aarhus Universitet, (indstillet af Danmarks Sportsfiskerforbund)

Lektor Lisbeth Mogensen, AU

Lisbeth Mogensen, lektor, Aarhus Universitet, (indstillet af Aarhus Universitet samt Landbrug og Fødevarer) – hovedforfatter på oksekødsrapporten

Mette Termansen, professor, Københavns Universitet (indstillet af Københavns Universitet)

Pia Frederiksen, seniorforsker, Aarhus Universitet (indstillet af Aarhus Universitet og Klimarådet)

Peter Lund, professor, Aarhus Universitet (indstillet af Aarhus Universitet)

Thomas Mathiasen, scientific officer, Innovationsfonden (indstillet af Innovationsfonden)

Fire ud af de 10 eksperter var fra Aarhus Universitet.

Uddelte de 90 mio. kr. – til sig selv

Review-udvalget der bistod med vurdering af de 27 ansøgninger og udvælgelsen af de 10 heldige, blev nedsat af Landbrugsstyrelsen efter indstilling fra bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og Concito i forening samt Landbrug og Fødevarer og Økologisk Landsforening i forening.

Reviewudvalget fik følgende sammensætning:

Adam Højer Lentz, Teamleder, Landbrugsstyrelsen (formand)

Lars Stoumann, professor, Københavns Universitet (indstillet til ekspertudvalget af Københavns Universitet)

Seniorforsker John E. Hermansen, AU

John E. Hermansen, seniorforsker, Aarhus Universitet (indstillet til ekspertudvalget af Landbrug og Fødevarer) – medforfatter på oksekødsrapporten

Charlotte Scheutz, professor, Danmarks Tekniske Universitet (indstillet til espertudvalget af Den Fri Forskningsfond)

Tavs Nyord, senior rådgiver, Aarhus Universitet (indstillet af Økologisk Landsforening samt Landbrug og Fødevarer i forening)

Tommy Dalgaard, professor, Aarhus Universitet (indstillet af Concito og Danmarks Naturfredningsforening i forening)

Tre ud af de seks eksperter var fra Aarhus Universitet.

Drømmer om grøn eksportsucces

Klimaminister Dan Jørgensen har også fået spalteplads i pressemeddelelsen, selv om det er fødevareminister Mogens Jensen, der uddeler millionerne til klimaindsatsen. Dan Jørgensen har denne kommentar:

– Gode danske fødevarer skal være mere klimavenlige. Lige foran os ligger nye løsninger. Vi kan næsten røre dem, men mangler de sidste trædesten for at kunne nå dem. Forskningsindsatsen skal hjælpe os til at komme helt derhen, hvor smartere og grønnere løsninger bliver en del af vores fødevareproduktion. Vi skal vise, at grønne løsninger ikke bare er mulige, men også bedre – og gøre dem til en del af Danmarks grønne eksportsucces, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Det er Landbrug & Fødevarer, der ejer og driver SEGES, som et privat forskningscenter. Man lægger ikke skjul på, at forskningens hovedformål er at gavne landbrugets økonomi. SEGES har 650 medarbejdere.
Visited 6 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Holger Øster Mortensen

    Det er forrykt og utåleligt at agrarbøller som Martin Merrild, Lone Andersen, Thor Gunnar Kofoed, Fl. Fakta Fuglede, Johann Koed Jørgensen, Brdr. Chr. og Anders Lassen etc. kan blive ved med at bestille varer hos universiteterne.

Skriv en kommentar