Svinekødsindustriens uhæmmede vækst har flere gange ført til dommedagsprofetier om konkurs og undergang, men hver gang er producenterne blevet “reddet” af støtteordninger fra de europæiske skatteborgere. Billede fra artikel i østrigsk avis i 2015

En stribe små EU-svineproducenter vil nu have økonomisk støtte til at fortsætte overproduktionen af svinekød af hensyn til arbejdspladser i landdistrikterne. De store lande lurepasser indtil videre

EU-kommissionens sekretariat har videresendt en note fra den litauiske delegation på vegne af Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen og Slovakiet,  vedrørende  et dagsordenpunkt under “Any other business” på rådsmødet (”Agriculture and Fisheries”) den 15. november 2021.

Læs det originale dokument: ST_13773_2021_INIT_en

I noten skriver de 15 lande, der dog kun omfatter en enkelt af de store svineproducenter i EU, nemlig Polen. Hverken Spanien, Tyskland, Holland eller Danmark har skrevet under:

Den seneste situation i svinekødssektoren har udviklet sig usædvanlig dårligt i Litauen og i hele EU. Under AgriFish Council-mødet i oktober 2021 henledte et stort antal EU-delegationer opmærksomheden på den igangværende krise i svinekødssektoren og anmodede Kommissionen om at reagere hurtigt for at løse alvorlige problemer i denne sektor. Siden da er situationen dog blevet endnu værre og fortsætter med at forværres.

”Der er en alvorlig risiko for nedlæggelse af svineproduktion, hvilket ville være ødelæggende for vores økonomier inkl. deraf følgende tab af arbejdspladser i landdistrikterne”

Ingen af de store svinekødseksporterende lande har underskrevet bønskriftet om økonomisk støtte til de europæiske svineproducenter. Det er udelukkende 14 små lande (med Polen som en undtagelse), der tilsammen leverer mindre end 10% af det europæiske svinekød, der står bag henvendelsen, men lykkes det at få åbnet EU-pengekassen, så vil millionerne også regne ned over de danske produktioner

Antallet af ekstremt negative faktorer, såsom overmætning af EU’s indre marked på grund af højere produktion og relaterede eksportforstyrrelser, høje foder- og energipriser, yderligere udbrud af afrikansk svinepest (ASF) samt vedvarende negativ effekt af COVID-19 pandemi, vil fortsat have en kombineret negativ effekt.

Priserne på svinekroppe er på det laveste niveau gennem de sidste 10 år. Svinekødsproducenter er ikke i stand til at matche deres omkostninger med omsætningen, marginerne er negative med yderligere negativ tendens.

Der er en alvorlig risiko for nedlæggelse af svineproduktion, hvilket ville være ødelæggende for vores økonomier inkl. deraf følgende tab af arbejdspladser i landdistrikterne.

EU drukner sig selv i billigt svinekød

En parallel kan trækkes til mønsteret i den nuværende krise i svinekødssektoren med mejerisektorens krise i 2014 forårsaget af russisk embargo. Begge blev udløst af den samme årsag – lukning, eller i det aktuelle tilfælde, alvorlig forstyrrelse af et af de vigtigste realiseringsmarkeder for EU-produktionen. Foranstaltninger truffet af Kommissionen bidrog til at stabilisere kriserne på det tidspunkt, en lignende tilgang og reaktion med en række støtteforanstaltninger fra Kommissionen er også hårdt tiltrængt.

Situationen er fortsat usædvanlig. Det er afgørende at reagere hurtigt og give et klart signal om støtte til markedet, der kæmper for at overleve under hele krisen.

Denne opfordring er underskrevet af:

Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen og Slovakiet, som opfordrer EU-kommissionen til at indføre akutte ekstraordinære EU-støtteforanstaltninger (artikel 219 – 221 i forordningen om den fælles markedsordning samt artikel 222).

Bannerfoto: Transportvogn med levende svin. Foto: Knud Haugmark

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Preben Kofod

    Det næste bliver måske at vi producerer svin for at omdanne dem til biogas. Jeg håber at vore folkevalgte sætter en stopper for dette altødelæggende svineri.

  2. Har ingen til til deres udsagn om bevaring af arbejdspladser, og da slet ikke til L&F. På tide at folketinget indser at de skal stoppe.

Skriv en kommentar