Alternativ naturplan for Danmark udgivet

Stoltze

Michael Stoltze er en kyndig biolog med stort kendskab og kærlighed til dansk natur.

Regeringens længe ventede Naturplan Danmark lader fortsat vente på sig, men nu har foreningen Natur & Samfunds formand, biolog Michael Stoltze, tabt tål-modigheden. N&S har 5. august offentliggjort sin egen kompetente plan.

Natur og Samfund foreslår, at følgende overordnede mål for Danmarks land natur skal være nået senest i år 2030:

1. Mindst 5 % af Danmarks landareal målsættes som vild natur, der bare passer sig selv.

2. Op til 35 % af Danmarks landareal målsættes som ekstensivt benyttet natur, hvor vi ikke bygger, dræner, sprøjter eller gøder (men gerne har græsning, skovdrift osv.).

3. Højst 60 % af Danmarks landareal målsættes som intensivt benyttede arealer, dvs. byer, veje, anlæg og ikke mindst intensivt landbrug.

Samtidig skal al arealbenyttelse og benyttelse af havet omkring Danmark ske i respekt for FN’s grundprincipper for bæredygtig udvikling.

Læs mere om planen, der egner sig både for landet, regionerne eller en gruppe af fremtidsorienterede kommuner: http://dansknatur.wordpress.com/2013/08/05/natur-og-samfund-fremsaetter-plan-for-danmarks-natur/

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.