Stoltze
Michael Stoltze er en kyndig biolog med stort kendskab og kærlighed til dansk natur.

Regeringens længe ventede Naturplan Danmark lader fortsat vente på sig, men nu har foreningen Natur & Samfunds formand, biolog Michael Stoltze, tabt tål-modigheden. N&S har 5. august offentliggjort sin egen kompetente plan.

Natur og Samfund foreslår, at følgende overordnede mål for Danmarks land natur skal være nået senest i år 2030:

1. Mindst 5 % af Danmarks landareal målsættes som vild natur, der bare passer sig selv.

2. Op til 35 % af Danmarks landareal målsættes som ekstensivt benyttet natur, hvor vi ikke bygger, dræner, sprøjter eller gøder (men gerne har græsning, skovdrift osv.).

3. Højst 60 % af Danmarks landareal målsættes som intensivt benyttede arealer, dvs. byer, veje, anlæg og ikke mindst intensivt landbrug.

Samtidig skal al arealbenyttelse og benyttelse af havet omkring Danmark ske i respekt for FN’s grundprincipper for bæredygtig udvikling.

Læs mere om planen, der egner sig både for landet, regionerne eller en gruppe af fremtidsorienterede kommuner: http://dansknatur.wordpress.com/2013/08/05/natur-og-samfund-fremsaetter-plan-for-danmarks-natur/

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.