Breaking news! Bornholms Landbrug vil skåne skolebørn for MRSA-besøg

skaermbillede-2016-11-21-14-00-24

Efter længere tids debat på Bornholm om det forsvarlige i at slippe skolebørn i alle aldre ind på svinefabrikker, der kan være smittefarlige med MRSACC398, har Bornholms Landbrug (BL) besluttet at skåne øens børn for den åbenlyse risiko. Det fremgår af en pressemeddelelse fra BL, 21. november 2016:

“Bornholms Landbrug er blevet kritiseret for, at der i aftalen med Hans Rømer Skolen er inkluderet skoleklassers besøg i bornholmske svinestalde

Bornholms Landbrug vælger at annullere skolebørns planlagte besøg i bornholmske svinestalde. Vi ønsker ikke at mistænkeliggøre landbrugserhvervet på Bornholm eller at gøre erhvervet til genstand for en uberettiget kritik.

Vi vil i stedet forsøge at arbejde konstruktivt med Bornholms Folkeskole, herunder Hans Rømer Skolen, for at finde mulige måder at koble erhvervet med undervisningen inden for de rammer, den nye skolereform giver.  

I den verserende debat i Bornholms Tidende om MRSA er der skabt en unødig frygt. Elementer af debatten har været disproportionale og unuancerede, og kilderne har været ensidige.

Vi vil igen fremhæve, at landbruget er opmærksom på og bekymrer sig om problematikken og tager de forholdsregler, Statens Serum Institut foreskriver. 

Bornholms Landbrug skal over for eget erhverv være de første til at beklage, at I landmænd har været taget til indtægt i denne debat.

Bornholms Landbrug vil snarest arrangere et åbent møde med information om husdyr-MRSA.”

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.