Gråspurven er blandt de hårdest ramte arter og har mistet halvdelen af sin bestand i Europa siden 1980. Foto: Wikipedia

Ny undersøgelse afslører enorm tilbagegang for tidligere almindelige fuglearter, svarende til tab af hver sjette fugl siden 1980. Det skriver Patrick Barkham 16. nov. 2021 for The Guardian.

Der er 247 millioner færre gråspurve i Europa, end der var i 1980, og andre engang allestedsnærværende fuglearter har lidt enorme tilbagegang, ifølge en ny undersøgelse.

En ud af hver sjette fugl – et nettotab på 600 millioner ynglefugle i alt – er forsvundet i løbet af mindre end fire årtier. Blandt de almindelige arter, der forsvinder fra himlen, er gule vipstjerter (97 mio. færre), stære (75 mio. færre) og lærker (68 mio. færre).

Undersøgelsen udført af forskere fra RSPB, BirdLife International og Czech Society for Ornithology analyserede data for 378 ud af 445 fuglearter hjemmehørende i lande i EU og Storbritannien og fandt, at den samlede mængde af ynglefugle faldt med mellem 17 % og 19 % mellem 1980 og 2017.

Det samlede og forholdsmæssige fald i antallet af fugle er særligt højt blandt arter knyttet til landbrugsjord.

Viben er gået voldsomt tilbage overalt i Nordvesteuropa, og skylden lægges på det intensive landbrug. Foto: Kathy2408/Wikipedia

Gråspurven er hårdest ramt og har mistet halvdelen af ​​sin bestand, mens dens nære slægtning, skovspurven, har oplevet et fald på 30 millioner fugle. Begge arter er gået tilbage på grund af ændrede landbrugsmetoder, men gråspurven er også forsvundet fra mange byer af årsager, der endnu ikke er påvist, men som sandsynligvis vil omfatte mangel på mad, sygdomme som fuglemalaria og luftforurening.

Mens intensivering af landbruget, der forårsager tab af levesteder og mere kemisk landbrug, der udløser stor tilbagegang for insekter, der fodrer mange fugle, er en årsag til mange bestandsfald, er langdistancetrækfugle, såsom løvsanger og gul vipstjert, faldet forholdsmæssigt mere end andre grupper. Kystfugle som viber og pomeransfugle er også gået tilbage.

Fiona Burns, RSBP

“Vores undersøgelse er et wake-up-call om den meget reelle trussel om udryddelse og et tavst forår,” sagde Fiona Burns, hovedforfatter af undersøgelsen og senior bevaringsforsker for RSPB.

”Antallet af 11 arter af rovfugle er mere end fordoblet siden 1980, herunder vandrefalk, kærhøge, musvåge, havørn og kongeørn, selvom sådanne arter stadig er relativt sjældne, og derfor er deres bestande stadig for det meste små”

Burns mener, at næste års møde i FN’s konvention om biologisk mangfoldighed vil være afgørende for at skabe en stærk ramme for at forhindre fortsat udryddelse og genvinde den tabte mangfoldighed af mange arter.

Rød glente er en af de rovfugle, der har fået det bedre i de seneste årtier. Foto: Natalino Fenech

Hun tilføjede: “Vi har brug for transformativ handling på tværs af samfundet for at tackle natur- og klimakriserne sammen. Det betyder at øge omfanget og ambitionerne for naturvenligt landbrug, artsbeskyttelse, bæredygtigt skovbrug og fiskeri og en hurtig udvidelse af netværket af de beskyttede naturområder.”

Mens 900 millioner fugle forsvandt i alt, steg 203 af de 378 undersøgte arter i antal. 66 procent af de 340 millioner ekstra fugle var fra kun otte opblomstrende arter: munk, gransanger, solsort, gærdesmutte, stillits, rødhals, skovdue og blåmejse.

Antallet af 11 arter af rovfugle er mere end fordoblet siden 1980, herunder vandrefalk, kærhøge, musvåge, havørn og kongeørn, selvom sådanne arter stadig er relativt sjældne, og derfor er deres bestande stadig for det meste små.

Forskere siger, at disse rovfugle har nydt godt af øget beskyttelse og reduktion af skadelige pesticider og forfølgelse, såvel som specifikke artsgenopretningsprojekter. EU’s fugledirektiv og habitatdirektivet har også givet lovmæssig beskyttelse til prioriterede arter og levesteder, som har vist sig at gavne fuglearter.

Læs hele artiklen i The Guardian.

Læs den videnskabelige artikel i tidsskriftet Nature.

Bannerfoto: Gul Vipstjert. Foto: Andreas Trepke/Wikipedia

Visited 34 times, 24 visit(s) today

One Comment

  1. indfør forbud mod kemisk landbrug

Skriv en kommentar