Bisonkalv født på Bornholm

500Bison_kalv

Den lille nye står yderst til venstre.

For første gang i flere tusinde år er der født en bison i den danske natur. En bisonkalv på omkring 30 kilo kom til verden i dagene omkring Folkemødet.

Det skriver Naturstyrelsen i en pressemed-delelse 21. juni.

Folketingets Miljøudvalg blev vidne til en lille sensation, da det under Folkemødet besøgte de europæiske bisoner i Almindingen. Her iagttog de, som de første, en nyfødt bisonkalv, der vandrede med flokken.

– Bisonkalven er det ultimative bevis på, at den nye koloni af bisoner på Bornholm trives og er kommet godt gennem den hårde vinter. Når bisonerne formerer sig, er det et sikkert tegn på, at fødegrundlaget er i orden, og dyrene føler sig hjemme, siger skovrider Søren Friese fra Naturstyrelsen på Bornholm.

Familieforøgelsen kommer næsten præcis på årsdagen for, at syv polske bisoner blev sluppet løs på Bornholm af miljøminister Ida Auken. Der er seks bisonkøer og én bisontyr i flokken.

– Det er godt gået af den unge tyr, når man tænker på, at den kun lige er kønsmoden, og at dyrene både skulle lære hinanden og det nye område at kende, siger Søren Friese.

Bisonerne har et stort socialt fællesskab om at passe på den lille ny, og de øvrige bisoner i flokken er meget opmærksomme og hjælper med at beskytte den.

– Alle dyremødre passer på deres afkom, og det gør bisonkoen også. Hun er ikke aggressiv, men hvis hun føler sig truet, beskytter hun kalven. Derfor er det vigtigere end nogensinde at blive på veje og afmærkede stier i bisonskoven og holde afstand til dyrene, siger Søren Friese.

Hegningen, hvor bisonokserne går, er åben, så publikum kan som vanligt gå ind og se efter bisonokserne. Hvis publikumspresset bliver for stort, og dyrene bliver urolige, kan det dog blive nødvendigt at lukke for adgangen i en periode.

Naturstyrelsen har endnu ikke været tæt nok på bisonkalven til at kunne bestemme, om det er en han eller en hun. Den vejer cirka 30 kilo og stod på benene en halv time efter fødslen. De første måneder lever kalven udelukkende af bison-mælk.

Den europæiske bisonerne er på den internationale rødliste for globalt truede dyrearter, og fødslen er dermed et vigtigt bidrag til det fælles europæiske samarbejde om at sikre bisonens overlevelse.

Læs mere om bisonerne på Bornholm på Naturstyrelsens hjemmeside:

www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Bornholm/Bison/

Siden oktober 2010 har det allerede gået bison i Randers Enge som led i naturplejen der.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.