500Bison_kalv
Den lille nye står yderst til venstre.

For første gang i flere tusinde år er der født en bison i den danske natur. En bisonkalv på omkring 30 kilo kom til verden i dagene omkring Folkemødet.

Det skriver Naturstyrelsen i en pressemed-delelse 21. juni.

Folketingets Miljøudvalg blev vidne til en lille sensation, da det under Folkemødet besøgte de europæiske bisoner i Almindingen. Her iagttog de, som de første, en nyfødt bisonkalv, der vandrede med flokken.

– Bisonkalven er det ultimative bevis på, at den nye koloni af bisoner på Bornholm trives og er kommet godt gennem den hårde vinter. Når bisonerne formerer sig, er det et sikkert tegn på, at fødegrundlaget er i orden, og dyrene føler sig hjemme, siger skovrider Søren Friese fra Naturstyrelsen på Bornholm.

Familieforøgelsen kommer næsten præcis på årsdagen for, at syv polske bisoner blev sluppet løs på Bornholm af miljøminister Ida Auken. Der er seks bisonkøer og én bisontyr i flokken.

– Det er godt gået af den unge tyr, når man tænker på, at den kun lige er kønsmoden, og at dyrene både skulle lære hinanden og det nye område at kende, siger Søren Friese.

Bisonerne har et stort socialt fællesskab om at passe på den lille ny, og de øvrige bisoner i flokken er meget opmærksomme og hjælper med at beskytte den.

– Alle dyremødre passer på deres afkom, og det gør bisonkoen også. Hun er ikke aggressiv, men hvis hun føler sig truet, beskytter hun kalven. Derfor er det vigtigere end nogensinde at blive på veje og afmærkede stier i bisonskoven og holde afstand til dyrene, siger Søren Friese.

Hegningen, hvor bisonokserne går, er åben, så publikum kan som vanligt gå ind og se efter bisonokserne. Hvis publikumspresset bliver for stort, og dyrene bliver urolige, kan det dog blive nødvendigt at lukke for adgangen i en periode.

Naturstyrelsen har endnu ikke været tæt nok på bisonkalven til at kunne bestemme, om det er en han eller en hun. Den vejer cirka 30 kilo og stod på benene en halv time efter fødslen. De første måneder lever kalven udelukkende af bison-mælk.

Den europæiske bisonerne er på den internationale rødliste for globalt truede dyrearter, og fødslen er dermed et vigtigt bidrag til det fælles europæiske samarbejde om at sikre bisonens overlevelse.

Læs mere om bisonerne på Bornholm på Naturstyrelsens hjemmeside:

www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Bornholm/Bison/

Siden oktober 2010 har det allerede gået bison i Randers Enge som led i naturplejen der.

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.