Anker Nielsen, Bagenkop, skriver 9. marts 2018:

Landmændene i EU modtog i 2016 svimlende 336 milliarder kroner i landbrugsstøtte. Et enkelt erhverv modtager således cirka en milliard kroner i støtte dagligt.

Anker Nielsen, Bagenkop.

På trods heraf argumenterer erhvervet vedholdende for sin enorme betydning for de enkelte landes statsfinanser. Ikke mindst dansk landbrugs talsmænd forpasser ikke en eneste lejlighed til at angribe folk, der kritiserer landbruget, med tvivlsomme argumenter, der skal sandsynliggøre, at ikke mindst landbrugets eksportindtægter er af afgørende betydning for vor samfundsøkonomi. Altså til gavn for os. Borgerne.

Os, der betaler landbrugets svimlende støttekronesummer.

Os, der betaler for behandlingen af de sygdomme, forbrugerne påføres af landbrugets produkter og produktionsmetoder. Herunder resistens over for livstruende bakterier.

Os, der i afmagt skal være vidner til, at vort drikkevand, der sammen med ren luft, er altafgørende for, at levende væsner overhovedet kan leve, forurenes meget hurtigt med lukkede vandboringer til følge.

Os, der betaler for forureningsbekæmpelse til lands og til vands grundet landbrugets produktionsmetoder.

Os, der skal lide under de klimaproblemer, landbruget, i fællesskab med mange andre, forårsager.

Vi, der skal finde os i, at visse produktionsfabrikker udøver dyreplageri.

“Stribet flæsk” efter grov vold mod dyrene. Foto fra et dansk slagteri.

Listen over landbrugets skadevirkninger på vore liv både fysisk og mentalt kan forlænges betragteligt. På trods af alt dette beklager landmændene sig højlydt og vedholdende over, at de skal producere under aldeles uantagelige vilkår.

Jeg ville skumme af raseri, såfremt jeg var selvstændig erhvervsdrivende i en anden branche. Her har man vær så god at klare sig selv eller lukke virksomheden.

Efter Brexit skal der skæres i EU’s kommende budget, der træder i kraft i 2022. Eftersom landbruget samt særlig hjælp til østlandene udgør hele 75 pct. af EU’s samlede budget, bliver landbrugsstøtten beskåret betragteligt.

Med udsigt til det ville det nok have været en fordel, om landmændene for mange årtier siden i langt højere grad havde lært øvelsen at klare sig selv i lighed med alle andre selvstændige erhvervsdrivende.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.