To ud af hver tre smittebærere af den omdiskuterede svineMRSA-bakterie er yngre end 40 år, og hele 15 procent er børn eller teenagers. Det viser årsopgørelsen 2012 over MRSA-situationen i Region Midtjylland, som gylle.dk har modtaget en kopi af.

MRSA_fig_3 06-07-2014 17-50-51 1920x1080Årsrapportens fig. 3 tegner et forstemmende billede af en hastigt voksende epidemi, hvor smittesprederne er børn og unge, mens ofrene er ældre og svækkede medborgere. Alle fire dødsofre i epidemiens kølvand var ældre personer, der i forvejen var svækket af sygdom.

Årsagerne til den skæve aldersfordeling er ikke undersøgt, men en mistanke kunne pege på børn, der har aflagt skolebesøg på smitteinficerede fabrikker og derefter kommer i kontakt med svækkede, ældre familiemedlemmer.

Ude af kontrol
Fra 2010 til 2012 er der over blot tre år sket en firedobling af MRSA-tilfældene i regionen fra 17 i 2010 til 65 i 2012, men ifølge tal fra Statens Serum Institut er situationen i 2013 løbet helt løbsk med ialt 220 tilfælde i regionen.

Det vil sige, at alene fra 2012 til 2013 er der sket noget nær en 4-dobling af de rapporterede smittetilfælde i Region Midtjylland.

MRSA_fig_4 06-07-2014 17-51-27 1920x1080Fig. 4 fra rapporten dokumenterer, at der er en overvægt af børn og unge blandt smittesprederne. Forklaringen er sandsynligvis den, at dels smittes mange børn i familier med tilknytning til antibiotika-baseret svineproduktion, dels driver Landbrug & Fødevarer en meget aktiv skolepåvirkning med besøgs-arrangementer på bl.a. mink-, kyllinge- og svinefabrikker. Alene i 2013 sendte Landbrug & Fødevarer mere end 20.000 skolebørn ud på disse potentielt smitteinficerede virksomheder.

Aldersgruppen 20-39 år udgør den største risikofaktor for lokalsamfundene, og det hænger nok sammen med, at det især er mænd og kvinder fra denne aldersgruppe, der arbejder i direkte kontakt med de inficerede dyr.

OmbudsSkov2
Overlæge Robert Skov er ansvarlig for statens indsats.

Flere vil dø
Overlæge i Sundhedsstyrelsen Robert L. Skov bekræfter i et interview med Altinget.dk 17. juni, at børn og unge spiller en stadig større rolle som bærere af de smittefarlige svine-MRSA-bakterier, men at det især vil være ældre og svagelige personer, der rammes af de dødelige infektioner.

Overlægen mener, at der fremover vil dø op til fem danskere årligt af svineMRSA, men han har ingen konkrete forslag til, hvordan svineindustrien kan få renset sine fabrikker for de smittefarlige bakterier.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.