Børn og unge spreder MRSA-smitte i lokalsamfundene

To ud af hver tre smittebærere af den omdiskuterede svineMRSA-bakterie er yngre end 40 år, og hele 15 procent er børn eller teenagers. Det viser årsopgørelsen 2012 over MRSA-situationen i Region Midtjylland, som gylle.dk har modtaget en kopi af.

MRSA_fig_3 06-07-2014 17-50-51 1920x1080Årsrapportens fig. 3 tegner et forstemmende billede af en hastigt voksende epidemi, hvor smittesprederne er børn og unge, mens ofrene er ældre og svækkede medborgere. Alle fire dødsofre i epidemiens kølvand var ældre personer, der i forvejen var svækket af sygdom.

Årsagerne til den skæve aldersfordeling er ikke undersøgt, men en mistanke kunne pege på børn, der har aflagt skolebesøg på smitteinficerede fabrikker og derefter kommer i kontakt med svækkede, ældre familiemedlemmer.

Ude af kontrol
Fra 2010 til 2012 er der over blot tre år sket en firedobling af MRSA-tilfældene i regionen fra 17 i 2010 til 65 i 2012, men ifølge tal fra Statens Serum Institut er situationen i 2013 løbet helt løbsk med ialt 220 tilfælde i regionen.

Det vil sige, at alene fra 2012 til 2013 er der sket noget nær en 4-dobling af de rapporterede smittetilfælde i Region Midtjylland.

MRSA_fig_4 06-07-2014 17-51-27 1920x1080Fig. 4 fra rapporten dokumenterer, at der er en overvægt af børn og unge blandt smittesprederne. Forklaringen er sandsynligvis den, at dels smittes mange børn i familier med tilknytning til antibiotika-baseret svineproduktion, dels driver Landbrug & Fødevarer en meget aktiv skolepåvirkning med besøgs-arrangementer på bl.a. mink-, kyllinge- og svinefabrikker. Alene i 2013 sendte Landbrug & Fødevarer mere end 20.000 skolebørn ud på disse potentielt smitteinficerede virksomheder.

Aldersgruppen 20-39 år udgør den største risikofaktor for lokalsamfundene, og det hænger nok sammen med, at det især er mænd og kvinder fra denne aldersgruppe, der arbejder i direkte kontakt med de inficerede dyr.

OmbudsSkov2

Overlæge Robert Skov er ansvarlig for statens indsats.

Flere vil dø
Overlæge i Sundhedsstyrelsen Robert L. Skov bekræfter i et interview med Altinget.dk 17. juni, at børn og unge spiller en stadig større rolle som bærere af de smittefarlige svine-MRSA-bakterier, men at det især vil være ældre og svagelige personer, der rammes af de dødelige infektioner.

Overlægen mener, at der fremover vil dø op til fem danskere årligt af svineMRSA, men han har ingen konkrete forslag til, hvordan svineindustrien kan få renset sine fabrikker for de smittefarlige bakterier.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.