Straffesagen mod Hjarnø Havbrug kan fortsætte uden de forsvundne 77 ringbind med bevismateriale. Det har Vestre Landsret i Viborg afgjort. Forsvarerne for Hjarnø Havbrug havde anket en kendelse fra den 26. august i retten i Horsens, som da afgjorde, at sagen kunne fortsætte uden ringbindene. Anklagemyndigheden havde nemlig lavet en sammenfatning af materialet i de 77 ringbind, barberet ned til 11 ringbind, men det ville forsvarerne ikke godkende.

 – Vi kan jo ikke vide, om der i de 77 ringbind også findes materiale, som taler til fordel for havbrugsejeren. Anklageren har jo taget det, som er relevant for dem, sagde de i retten i august.

 Retten i Horsens kan ikke oplyse, hvornår sagen nu fortsætter,  efter at landsretten har stadfæstet kendelsen her fra.

Gylle.dk begærer aktindsigt i sagen om de 77 forsvundne ringbind hos politiet

 Anklagemyndigheden kræver 191 mill. kr. konfiskeret fra Hjarnø Havbrug i ulovlig fortjeneste og fængselsstraf til havbrugsejer Anders Østergaard Pedersen. 

Havbrugsejeren har tidligere i retten i Horsens indrømmet at have afgivet 31 falske indberetninger om en meget mindre produktion af fisk i burene, end der i virkeligheden var. Dermed har han forurenet meget mere, end han måtte.

 Men de 77 ringbind er stadig forsvundet. Det er sket hos politiet i Horsens, da de angiveligt blev flyttet fra et kontor til et lagerlokale. Ringbindene fylder omkring 4,5 reolmeter.

WWW.gylle.dk har bedt om aktindsigt i sagen for at få at vide, hvordan det er sket. Det har politiet afvist. Begrundelsen er, at ringbindene har direkte forbindelse med en verserende straffesag. Så kan der ikke gives aktindsigt, siger politiet.

Kommentarer

  1. Holger Mortensen

    Det er det rene Catch 22. Og det er UHØRT, at der ikke kan opnås aktindsigt i sagen om de forsvundne 77 ringbind, som muligvis er forsvundet med hjælp fra en person med forbindelse til politiet. Men hvis de vigtigste forhold i skandalen omkring Hjarnø Fiskeopdræt er kogt ned til imponerende 11 ringbind, burde det være mere end rigeligt til at få dømt de skyldige.

  2. Pingback: Kravet mod Hjarnø Havbrug er nu vokset til 240 mill. kr. | Gylle.dk

Skriv en kommentar