Fisk

Havbrug skaber resistente bakterier

I varme somre er det ikke uden risiko at gå i vandet, hvor havkoleraen har bidt sig fast.

Oven i alle de andre problemer med flere havbrug i Kattegat vil havbrug også medføre resistente bakterier – præcis ligesom svinebrugene – der er farlige for mennesker.

Havbrugene bruger masser af antibiotika, som påvirker bakterier i havmiljøet. En særlig problematisk gruppe af bakterier er Vibro vulnificus – også kaldet Havkolera. Disse bakterier blomstrer op i varme somre og kan give alvorlige infektioner hos badegæster. Hvis bakterierne udvikler resistens som følge af havbrugenes antibiotika-forbrug, bliver det sværere at behandle de badegæster, der rammes af infektionen.

Læs resten

Jordbrug på kant med eneste naturlige ørredbestand i Nordsjælland

HessemoseÅ_1

Hvor pokker blev de to meter af til bækkens kant? Foto: Hessemose Å, marts 2016.

Man tror, det er løgn, indtil man ser billederne anno 2016. Sådan forvalter en moderne, nordsjællandsk jordejer sit ansvar for samfundets naturværdier – bækken der pløjes til kanten af, er Hessemose Å. Den er kendt som Arresø-systemets eneste lokalitet med en selvreproducerende ørredbestand.

Læs resten

Tysklands vandmiljø overholder ikke EU-normerne

Spiegel_artikel

Gødningsstoffer og industrispildevand overbelaster stadig søer og floder i Tyskland. Det er facit efter seks års bestræbelser for at implementere EU vandrammedirektivet. Nu prøver man igen. Det skriver Der Spiegel  19. januar 2016.

Vandmiljøet i Tyskland opfylder stadig ikke EU’s krav til økologisk kvalitet. Det fremgår af den tyske regerings besvarelse af et spørgsmål stillet af De Grønne. Partiets miljøordfører, Peter Meiwald krævede kraftigere tiltag for at mindske tilførslen af næringsstoffer til floder, søer, havområder og grundvandsmagasiner.

Læs resten

Kjer Hansens milde gaver til landbruget

Fhv. slagteri-ingeniør Erling Christensen, Esbjerg, skrev nedenstående indlæg 8. december 2015 i JyskeVestkysten. Med forfatterens tilladelse bringes indlægget her.

Erling Christensen (2)

Fhv. ingeniør Erling Christensen, Esbjerg.

Landbruget beklager sig over oversvømmede marker og vil have lov til at ændre vore bække til afvandingskanaler. Men problemet er landbrugets dårlige markdræn, der leder mudder ud i bækkene, og så må de jo bare forbedre disse dræn, for det vand, landbruget tilfører vore bække, skal naturligvis være i orden.

Landbruget har måttet afgive en stribe jord langs deres vandløb, så der ikke længere kan gødes og sprøjtes helt ud til vandkanten. Men landbruget vil have 100 % brugsret over den jord, der hører til deres gård uanset konsekvenserne for vandmiljøet.

Læs resten

Muslinge- og tangprojekter kan ikke rense op efter havdambrug

Foto fra Facebooksiden Kaninen Katrine fra EndelaveDa fiskeavler Anders Pedersen fra Hjarnø Havbrug i maj sidste år af Miljøstyrelsen fik tilladelse til at etablere et storforurenende havbrug syd for Endelave, proklamerede han, at der ikke var grund til bekymring. Forureningen ville nemlig blive fjernet omkring tyve kilometer væk inde i As Vig og ved Hjarnø, hvor fiskeavleren gratis har fået stillet over 1,7 mio. kvm. havareal til rådighed til store muslinge- og tangfarme.

Nu er det såkaldte GUDP-projekt, hvortil der blev bevilget næsten ni mio. skattekroner, slut. Og nu viser det sig, at der ikke er videnskabeligt grundlag for at påstå, at et såkaldt kombiprojekt, hvor et havbrug lukker kvælstof og fosfor ud og muslinge- og tangfarme tryller det væk igen, hverken biologisk, teknisk eller økonomisk kan hænge sammen. Det skriver nyhedssiden Kaninen Kathrine fra Endelave, 24. oktober 2015 på sin facebook-side.

Læs resten

Ny regering og vupti – pludselig er der masser af fisk i havet

fiskbilledeBestanden af gydetorsk i Nordsøen er den største siden 1983, og stimerne af rødspætter i Nordsøen og Skagerrak er de største nogensinde. Kvoten for brisling står til at blive mere end fordoblet, ligesom fiskerne vil få lov til at fange 20 pct. flere torsk i Kattegat, skriver Politiken søndag, 5. juli 2015.

Blot en uge efter tiltrædelsen af den nye Venstre-regering er årtiers tilbagegange i fiskebestandene vendt til fremgang, og miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) gør klar til at forhøje fiskekvoterne markant.

»Det er en fantastisk positiv historie. Det er lykkedes at knække kurven og få en positiv udvikling«, siger formand for den rådgivende komité i Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) Eskild Kirkegaard til Politiken.

Læs resten

Velkommen til Lystfiskeriets Dag 2015

LystfiskerPige

Alle kan fange store fisk – også småpiger!

FÆLLES FISKEOPLEVELSER FOR FAMILIEN – sådan lyder overskriften på det storstilede friluftsarrangement, der afholdes af Danmarks Sportsfiskerforbund i skikkelse af “Lystfiskeriets Dag 2015” – den tredje søndag i maj – den 17. maj. Forbundet skriver:

Familien skal styrkes og børnenes fokus skal rettes mod en dag i det fri. Vi skal op af stolene og ud i virkeligheden for at samle på ægte oplevelser i naturen. Pak madkurven og fiskestangen på Lystfiskeriets Dag og prøv en dag i det fri. Måske fanger du din første fisk.

Lystfiskeriets Dag er en landsdækkende temadag omkring lystfiskeri arrangeret af Danmarks Sportsfiskerforbund i samarbejde med forbundets lokale lyst- og sportsfiskerforeninger samt fiskesøer og grejbutikker over hele landet. På dagen kan alle interesserede under kyndig vejledning prøve kræfter med lystfiskeri på en række arrangementer over hele Danmark.

Se, hvordan det gik på Lystfiskeriets Dag i 2014

Klik ind på kortet  og find et arrangement i nærheden af dig.

Første antibiotika-fri laks er på vej til forbrugerne

NorskLaks_edit

Knap 60 kr. per halvkilo sælger Costco de medicinfrie laks for.

Den amerikanske varehuskæde Costco har påbegyndt et testsalg af laks med mærket “opdrættet uden antibiotika”. Fra juni 2015 skal norske laksefarme levere hele 60 pct. af laksen til Costcos butikker til forbrugerpriser på 8,99 dollars (59,35 kr.) per halvkilo laks.

Det skriver undercurrentnews.com 6. maj 2015.

Læs resten

Kommune straffet for hærværk mod vigtigt ørredvandløb

Tuse Å, nedstrøms Tuse broerne, 2010.

Tuse Å før den ulovlige uddybning i 2012.

Efter tre års langsommelig sagsbehandling hos Midt- og Vestsjællands Politi har Holbæk Kommune vedtaget og betalt en bøde på 20.000 kr. for at have ødelagt en af de fineste strækninger af Tuse Å. Det meddeler kommunens chef for By & Landskab, Kristian Nabe-Nielsen i et brev af 6. januar 2015 til Tuse Å’s Ørredsammenslutning.

I det tidlige forår 2012 tog Holbæk Kommunes udvalgsformand for Teknik og Miljø, tømrermester John Harpøth, (DF), initiativ til en ulovlig opgravning af den fiskerige Tuse Å. Over en 200 meter lang strækning blev der oprenset med gravemaskine, og den fine strømrende med stenet bund og frisk strøm blev gravet mere end dobbelt så bred. Læs resten

Gillelejefiskere dømt for ulovligt fiskeri takket være Greenpeace

FiskeriGP

Foto: Greenpeace.

Miljøorganisationen Greenpeace har monteret ulovligt gps-udstyr på en række fiskekuttere i Gilleleje for at afsløre piratfiskeri i Kattegat, og nu har Østre Landsret idømt tre af fiskerne bødestraffe. Det skriver FødevareWatch med Ritzau som kilde 15. januar 2015.

Fiskerne er fundet skyldige – delvis på baggrund af oplysninger fra det ulovlige gps-udstyr, og de skal nu betale bøder på henholdsvis 63.000, 13.500 og 3000 kroner. Det oplyser anklager Helle Just til Ritzau.

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.