Rapport fra Wilhjelm+11 udgivet

Konferencen “Wilhjelm+11” handlede i 2012 om havet og blev afholdt fredag d. 16. november kl. 9.00-15.15 i August Krogh bygningen, Univer-sitetsparken i København. Titlen var “Havet under overfladen – ude af øje, ude af sind?” På konferencen blev teorier blandet med praktiske erfaringer og med henblik […]

Fyn er fin for havørred

Længe før der overhovedet var nogen, der havde sagt “vandplaner” første gang, var projektet Havørred Fyn i fuld gang med at højne miljøkvaliteten i de fynske vandløb – og tjene penge hjem til øen. I dag bidrager Havørred Fyn årligt med et beløb på 3 […]

Nul gylle på frossen jord

Nu nærmer gyllesæsonen sig og nye regler er trådt i kraft med bekendtgørelsen, som kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142174