Landbruget spreder PFAS-gifte overalt

Officielle tyske miljørapporter angiver sprøjtegifte som en potentielt vigtig kilde til den omfattende forurening af terrænnært grundvand med nedbrydningsproduktet TFA, men i Danmark sprøjtes der lovligt med 14 PFAS-gifte   Af professor Kaj Sand-Jensen, KU (uddrag af en større artikel fra Aktuel Naturvidenskab 2: 2023) […]

Rewilding er langt bedre for klimaet end biobrændstoffer

En ny rapport fra Institute for Energy and Environmental Research (IFEU) konkluderer, at det er langt bedre for klimaet at lade en mark passe sig selv end at dyrke biobrændstoffer. Det skriver Rådet for Grøn Omstilling i en pressemeddelelse den 9. marts 2023 Undlader man […]

Landbruget har anvendt mere end 2.532 tons PFAS-holdige sprøjtemidler

Miljøstyrelsen undlader at oplyse, at landbruget har anvendt mere end 2.532 tons PFAS-holdige sprøjtemidler. Det skriver biolog Søren Wium-Andersen KOMMENTAR  Miljøstyrelsens tavshed om landbrugsindustriens forbrug af PFAS-holdige sprøjtemidler er forbløffende, da styrelsen har haft et indgående kendskab hertil, men ikke har ønsket at eksponere landbrugsindustrien […]