Død Splitterne. Illustration: Jens Gregersen

De første rapporter om døde splitterner i kolonier i Frankrig forårsaget af den højpatogene aviær influenza (HPAI)-virus eller fugleinfluenza blev frigivet i slutningen af ​​maj i år. I løbet af få dage fejede virussen gennem ynglekolonierne og dræbte hundredvis og op til tusindvis af voksne fugle.

Det skriver Vadehavssekretariat i en nyhedsmeddelelse 19. juli 2022.

Koloni af levende Splitterner. Illustration: Jens Gregersen

Inden for Vadehavet blev de første tilfælde rapporteret fra Holland kort efter. Mens præcise tal er svære at komme på hold med hos denne meget mobile art, har ynglekolonierne af splitterner i den hollandske del af Vadehavet stort set været lagt øde. Alene på Texel er over 3.500 spliiterner fundet døde i juni (næsten 40 % af fuglene, der yngler på øen), og flere fugle forventes at være døde på havet eller i områder uden for de vigtigste ynglesteder. Fra kolonier i Niedersachsen er der rapporteret om tab på mindst 20 % blandt voksne fugle. Den nordøstlige del af Vadehavet ser ud til at være mindre påvirket.

Det er alle disse kolonier med Splitterne i Holland, der er ramt af fugleinfluenza. Figur fra nedenstående videnskabelige undersøgelse.

I den seneste ’Tendensrapport om Ynglefugle’ (Koffijberg et al., 2020) blev antallet af splitterner i Vadehavet estimeret til at være stabilt omkring 15.000 individer. Arten er dog begrænset til kun få specifikke ynglesteder på Vadehavsøerne, hvoraf de fleste er blevet ramt af udbruddet.

Da kolonierne i Vadehavet repræsenterer en stor del af den nordvesteuropæiske ynglebestand, kan dødsfald af et så stort antal voksne fugle have langtrækkende konsekvenser for udviklingen af ​​splitternebestanden i Nordvesteuropa. Som følge af den høje voksendødelighed bliver færre unger opfostret, hvilket betyder, at årets reproduktionssucces også vil blive dæmpet.

Forskere antager, at de tætte kolonier, hvor splitterner yngler, har lettet spredningen af ​​virussen. Andre koloniynglende fugle i Vadehavet, i og omkring Nordsøen og i Østersøen, er også blevet ramt. Et andet fælles kendetegn for de mest ramte arter denne sommer er, at de hovedsageligt er fiskeædende arter. Om og hvordan dette relaterer sig til spredningen af ​​sygdommen er på nuværende tidspunkt ukendt.

Omfanget af det seneste udbrud er uden fortilfælde, og det er uklart, hvilke forvaltningsforanstaltninger der kan hjælpe med at bremse spredningen af ​​virussen. Et trilateralt møde med forskere og ledere er planlagt til efteråret for at diskutere effektiviteten af ​​forskellige ledelsesstrategier for at være forberedt på potentielle fremtidige udbrud.

Illustration: Jens Gregersen

Hertil kommer en videnskabelig undersøgelse og analyse af de omfattende dødsfald. Vi bringer et uddrag:

Massedødelighed forårsaget af højpatogen influenza A(H5N1)-virus i splitterne i Holland, 2022

Massedødelighed blev set i 9 af de 10 ynglekolonier af Splitterner i 2022. I disse kolonier blev 8.001 voksne Splitterner ud af i alt 18.151 ynglepar fundet døde, og kun få unger flyvende. Kun 1 lille indlandskoloni af 137 ynglende par oplevede ingen massedødelighed og havde en succesrate (0,47 unger/par) i overensstemmelse med tidligere år (0,50 unger/par). Uden for kolonier blev yderligere 1.600 voksne Split-terner rapporteret døde mellem slutningen af ​​maj og slutningen af ​​juni.

Se video af døende Splitterne – klik her og scroll nedad i artiklen

Video 1. Videoklip taget under indsamling af døde fugle fra koloni 6 (Slijkplaat) den 9. juni 2022 (9 dage efter første døde fugle blev observeret i denne koloni), Holland. Midt blandt de mange døde voksne splitterner trak en levende fugl med spredte vinger vejret tungt og viste opisthotonos og bevægede sig baglæns, når den forsøgte at komme væk fra kameraet. Denne fugl døde kort efter videooptagelsen og blev fjernet fra kolonien sammen med 120 andre døde voksne fugle. Videokredit: Ronald in ‘t Veld.

Syge fugle var svækkede, ude af stand til at flyve og for det meste sløve, nogle gange med spredte vinger. På senere stadier viste nogle opisthotonos og vendte lejlighedsvis baglæns. Vi bekræftede HPAI H5N1-virusinfektion i 23 af 24 døde Splitterner fra kolonier (undtagelsen var en pulli); infektion blev også bekræftet i 20 ud af 20 fugle uden for kolonier. Hos de 4 obducerede PCR-bekræftede voksne fugle blev viral antigenekspression påvist ved immunhistokemi i bugspytkirtlen (n = 3), duodenum (n = 4) eller lunge- og næsevæv (n = 1), kolokaliseret med nekrose og inflammation. Obduktionsfund og negative immunhistokemiresultater i de 2 pulli, vi undersøgte, viste, at ungedødelighed i det mindste delvist var forårsaget af sult, sandsynligvis efter at fodring blev afbrudt på grund af voksendødelighed. Denne forklaring blev understøttet af feltobservationer.

Koloni af levende Splitterner. Illustration: Jens Gregersen

Fylogenetisk analyse viste, at de 20 fuldt sekventerede vira tilhørte H5 clade 2.3.4.4b og klyngede med vira påvist i andre vilde fuglearter i Holland, herunder i gæs og måger indsamlet i løbet af januar-april 2022 (Figur 1, panel B; Bilag 2). Splitterne-viraene grupperede sig i 2 grupper. Begge varianter blev fundet i de nordlige og sydlige dele af Holland og blev endda fundet inden for en enkelt koloni. Disse resultater tyder på, at mindst 2 uafhængige virusintroduktioner i Splitterner fandt sted i Holland, efterfulgt af transmission af begge virusvarianter inden for og mellem ynglekolonier.

Bannerbillede: Fuglekolonierne i det store Vadehavsområde er hårdt ramt fugleinfluenza. Foto: Marek Piwnicki/Unsplash

Visited 4 times, 3 visit(s) today

Kommentarer

  1. Pingback: Skarvbestanden går stadig tilbage, men hvor længe? | Gylle.dk

  2. Pingback: Udbrud af fugleinfluenza i spanske mink vækker stor bekymring for spredning til mennesker over hele kloden | Gylle.dk

  3. Pingback: Fatal fejl i Fødevarestyrelsen: undlod at rapportere om farligt virus i mink | Gylle.dk

Skriv en kommentar