Det er disse inddæmmede sandmarker i Saksfjed-inddæmningen, der nu omskabes til vild natur. Pressefoto

Som led i Hempel Fondens fokus på biodiversitet og bevarelse af natur investerer fonden i et 775 hektar stort natur- og landbrugsareal på det sydligste Lolland. Formålet med investeringen er at øge naturværdien ved at omlægge arealet til vild natur

Det skriver Hempel Fonden i en pressemeddelelse 24. oktober 2022.

Området ’Saksfjed Inddæmning’ er et inddæmmet natur- og landbrugsområde med et meget stort naturmæssigt potentiale, som indtil nu for en stor dels vedkommende har været landbrugsjord. Området er nabo til et af Fugleværnsfondens største naturreservater, nemlig det 217 hektar store Saksfjed-Hyllekrog. Tilsammen har området potentiale til at blive et af de væsentligste naturområder for biodiversitet i form af fugle, insekter og andre arter, der bevæger sig frit. Det samlede område vil være ca. 1.000 hektarer, dvs. ca. 10 km2 hvilket svarer nogenlunde til 1.500 fodboldbaner.

Direktør Anders Holm, Hempel Fonden. Pressefoto

”Danmark er et af de lande i verden med forholdsvist mindst natur og især vild natur. Det vil vi gerne bidrage til at ændre på med dette markante projekt. Til gavn for naturen, Lolland og Danmark. Det er vores ambition, at området over tid bliver et af de vigtigste naturområder i Danmark og et fyrtårn for fremme af biodiversitet, der kan inspirere indsatser både i og uden for Danmark”, udtaler direktør i Hempel Fonden, Anders Holm.

Sælger, godsejer af Lungholm gods Nicolas de Bertouch-Lehn, udtaler i forbindelse med overdragelsen: ”Salget giver mig både nye muligheder for at udvikle min forretning inden for vores eget ekspertiseområde, men samtidig giver det mig også en tryghed i visheden om at Hempel Fonden, med gode kræfter, både kan og vil tage sig godt af Lungholm Inddæmning [hidtidig betegnelse for området – red.] ud i fremtiden og udnytte det store naturpotentiale som min familie altid har sat pris på og værnet om”.

Området har en helt særlig betydning pga. sin placering som brohovedet til Nordeuropa, og som en vigtig del af adskillige arters migrationsrute med mindst 255 forskellige observerede fuglearter og et potentiale til endnu flere.

    “Saksfjed Inddæmning har potentialet til at blive et af de første, største og mest ambitiøse naturgenopretningsprojekter af denne type i Danmark”  Bo Øksnebjerg, WWF Verdensnaturfonden

Mosehornuglen er en af de sjældnere arter, der forventes at få bedre forhold i det nye reservat. Foto: Kristian Ørsted Petersen.

Flere naturorganisationer ser et meget stort potentiale i projektet:

”Dansk natur og biodiversitet er under massivt pres. Derfor er der brug for visionære nye projekter, hvor forskellige spillere går sammen og øger naturværdien i store, sammenhængende landskaber på tværs af naturtyper og ejerskabsforhold. Saksfjed Inddæmning har potentialet til at blive et af de første, største og mest ambitiøse naturgenopretningsprojekter af denne type i Danmark,” siger Bo Øksnebjerg, Generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

”Det er et aldeles fremragende og perspektivrigt projekt, der viser det meget store potentiale i at visionære fonde og virksomheder deltager aktivt i naturbeskyttelse. Vi glæder os meget til at følge at projektet omdanner området til et stort naturområde og fremover se traner, viber, mosehornugle, ørne og andre arter bruge dette EU-beskyttede område”, siger direktør i Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtiby.

Sådan er udsigten til det allerede eksisterende fuglereservat, som drives af Fugleværnsfonden. Pressefoto

Projektet vil understøtte, at der er vigtig natur i Lolland Kommune. Borgmester Holger Schou Rasmussen udtaler: “Som borgmester i Lolland Kommune er det svært at få armene ned. Det er fantastisk, at Hempel Fonden har valgt at investere i en indsats her på Lolland, og jeg er ikke i tvivl om, at det nye naturområde vil blive et slaraffenland for naturelskere. Både de lokale, der kan bruge området i deres hverdag, og de mange gæster og besøgende, der hvert år lægger vejen forbi. Jeg glæder mig derfor meget til at fortsætte det gode samarbejde med Hempel Fonden og ser frem til den videre dialog”.

Borgmester Holger Schou. Foto: facebook

Næste skridt i projektet er at udarbejde en naturstrategi for området:

”Vi arbejder allerede med at biodiversitet og bevarelse af natur i en lang række lande og nu også i Danmark. Vi er en samarbejdende fond og har en tradition for at indgå i stærke partnerskaber. Det vil vi også gøre her. Frem mod sommeren 2023 vil vi udarbejde en naturstrategi for området, hvor vi gerne vil involvere eksperter, borgere og andre interessenter i en dialog om området”, afslutter direktør i Hempel Fonden, Anders Holm.

Læs også den historiske baggrund for områdets tilstand.

Bannerfoto: Grågæs flyver ind mod det nye naturområde ved Saksfjed. Pressefoto

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  Tak for denne artikel, og ikke mindst hevisningen til den historiske baggrund – er interessant læsning.

 2. Ulla Gottliebsen

  Godt med mere natur. Tak for det.

  Man kan så håbe, at “vild natur” her betyder rigtig vild natur, hvor naturen får lov at udvikle sig på egne præmisser uden rewildingsbiologers projektiver og kontrol. Kontrol gennem hegning, valg af dyr og konstruktion af græsningstryk.

  Rigtig vild natur er uden hegn og uden indsatte husdyr, hvis eneste “vildhed” består i, at de ikke fodres og passes.

 3. Holger Øster Mortensen

  Lad os få mere af det. Vi skal have endnu flere inddæmmede arealer under vand. Lad os komme i gang med Kolindsund. Hvis pumperne slukkes, kommer naturen her tilbage til sin oprindelige status, og et fantastisk vildt område på flere tusinde hektarer vil åbenbare sig.

 4. Jan Stampe Nielsen

  Så dejligt – lidt sol over det visne danske land. Måske kunne Mærsk som tjener over 1 milliard om dagen og betaler 13% i skat også bidrage. Men lidt har også ret. Og som Ulla Gottliebsen skriver, måske kunne Saksfjed blive til et “rigtigt” stykke natur, og ikke et indhegnet akademisk naturprojekt som i Mols Bjerge – med eller uden grafer, analyser og parringslystne tyre, som bør skamme sig over at have slige naturlige lyster.

 5. Som Ulla Gottliebsen skriver er vi ikke mange det ønsker en gentagelse af Mols lab. Der går heste i saksfjed nu i indhegnet “vild” natur – og Hempel ser vist også gerne at de to områder fusionerer ….
  Lad nu for pokker den vilde natur forvalte sig selv uden indblanding af hegn, udsatte tamdyr og billebiologer 🙏

Skriv en kommentar