I Island og Norge udgør vandkraft mere end 60 procent af landenes energiforsyning. Foto: Jani Brumat/Unsplash

En stor del af Europa har sat sig som mål at skifte fra stærkt forurenende fossile brændstoffer og til vedvarende energikilder. Det skriver Anna Fleck, 13. oktober 2022, for statista.com.

Grafikken viser et øjebliksbillede af energilandskabet i Europa lige nu ved hjælp af data fra energiselskabet BPs seneste årsrapport. Den afslører, at selvom der er en vis variation i energityper på tværs af blokken, udgør fossile brændstoffer stadig broderparten af ​​de energikilder, som kontinentet er mest afhængigt af. Undtagelser fra reglen omfatter Frankrig, som skiller sig ud for sit atomkraftforbrug, og Danmark, som overvejende er afhængig af vedvarende energi – mest vindenergi.

Island, Norge og Sverige er de eneste lande i Europa, der mest er afhængige af vandkraft. Selvom dette også er en type vedvarende energi, giver BP den sin egen underkategori på grund af miljøpåvirkningen fra store vandkraftprojekter. I Island og Norge udgør vandkraft mere end 60 procent af landenes energiforsyning.

Bannerbillede: Jason Blackeye/Unsplash

Visited 152 times, 43 visit(s) today

Kommentarer

 1. Steen Ole Rasmussen

  El-forbruget er ikke identisk med energiforbruget!

  Det er en meget udbredt, men også alvorlig fejl, der ligger til grund for artiklen.

  Implicit og eksplicit omtales elforbruget, som om det dækkede et lands energiforbrug.

  Jeg mener, at artiklen enten skal trækkes tilbage, eller skrives helt om.

  Energiforbruget omfatter meget andet end elforbruget.

  Selv om Danmarks elforbrug for mere end halvdelens vedkommende dækkes af produktion af el fra vind og sol, så har Danmark et meget større samlet energiforbrug.

  Transportsektoren, industrien, landbruget, husstandenes opvarmning dækker alt overvejende fortsat sit energiforbrug med fossile brændsler.

  Alene Mærsk har et forbrug af fuel-olie, der nærmer sig hele Danmarks forbrug af olie. Mærsks energiforbrug indgår slet ikke i nationens klima og energiregnskab! Men man kan godt finde ud af at tælle Mærsks omsætning ind i nationens BNP!

  Der fifles med informationerne omkring nationens og nationernes klima og energiregnskaber. Stedet her tilhører et af de mere sobre i strømmen. Og fejlen i artiklen, har nok sneget sig ind som resultat af, hvor omfattende og gennemgribende misvisende talen er inden for feltet.

 2. Hansen, Kjeld

  Du bør lægge mærke til overskriften på grafikken: “De mest anvendte energikilder i Europa”. Det udelukker ikke din pointe, men er vel et forsøg på at se lidt mere nuanceret på energiforbruget.

 3. Steen Ole Rasmussen

  I teksten til billedet står der: “I Island og Norge udgør vandkraft mere end 60 procent af landenes energiforsyning.”
  Jeg tror ikke at vandkraft i Island og Norge udgør 60 % af landets energiforsyning, men at vandkraft forsyner landene med 60 % af deres el. Men jeg ved det faktisk ikke.
  Jeg erindrer mig flere artikler på ing.dk, hvor den samme forveksling har fundet sted og har også en svag erindring om, at jeg studsede over nogle nogle politikeres udtalelser, som begik samme fejl, bevidst eller ubevidst.
  Man kunne nok bruge en artikel eller to om forvekslingens udbredelse og over, hvordan det forholder sig mere rigtigt.

 4. Bent Lauge Madsen

  Sådan er min el-leverance til Vores Vandborg -hus i vindens og biogassens rige i NV-Jylland fordelt, efter hvad der står på min elregning: Dominerende er atomkraft, vind ubetydelig??Jeg forstår det ikke helt, men det må vel være rigtigt: Atomkraft 25 %, Naturgas 31%, Kul og brunkul 28 %, Olie 4 %, ialt 88 %. Så er der 12 % at fordele mellem vinden , solen , og Norges vandkraft, samt affald og biomasse, der absolut ikke kan regnes til de grønne kilder… PS: Jeg bruger atomkraft med god samvittighed.

Skriv en kommentar