FNF_logo_final_low_res
Stort er ikke godt for livskvaliteten på landet, men alligevel fortsætter strukturafviklingen.

Udtyndingen af livet på landet fortsætter med stor styrke trods alle gode politiske hensigter og erklærede målsætninger. I 2012 faldt antallet af selvstændige landbrugsbedrifter i Danmark atter med 1,8 pct. i forhold til året før, så vi nu har under 40.000 landbrug i Danmark – helt præcist 39.930 landbrug. Det er en halvering i forhold til 1990, og dermed er vi bragt tilbage til Middelalderens ejendomsforhold.

Det samlede landbrugsareal i Danmark har derimod ikke ændret sig meget fra år til år. Med det faldende antal landbrug betyder det, at landbrugene over en årrække er vokset i størrelse. Det er de store, der æder de små. En gennemsnitlig dansk bedrift er nu på 66 hektar mod 35 hektar i 1990.

De store bedrifter på mindst 100 hektar udgør 20 pct. af alle bedrifter i dag mod kun fem pct. i 1990. Disse store landbrug dyrker tilsammen næsten 70 pct. af det samlede landbrugsareal, og vi er hastigt på vej mod en struktur med kun meget store landbrug, der overvejende anvender billig udenlandsk arbejdskraft. Resultatet er tab af danske jobs og bosættelse i landdistrikterne, hvor fraflytningen øges i takt med strukturafviklingen.

Læs tallene her: www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR293.pdf

 

Visited 5 times, 2 visit(s) today

Comments are closed.