Soren_Gade
Den forhenværende Venstre-politiker Søren Gade måtte forlade topposten som L&F-direktør, fordi han ikke magtede at styre økonomien. Hans rolle i EU-svindelsagen til 60 mio. kr. er dog aldrig blevet belyst.

For knap et år siden blev det opdaget af myndighederne ved en stikprøvekontrol, at der var blevet svindlet med EU-støttemidler i millionklassen i det såkaldte Videncenter for Svineproduktion, der ejes og drives af den private interesseorganisation landbrug & Fødevarer.

Nu viser det sig, at omfanget af svindlen er langt større end først antaget.

Den daværende administrerende direktør Søren Gade, der var øverste ansvarlige for det svindelramte videncenter, havde budgetteret med, at affæren ville kunne bringes ud af verden med en tilbagebetaling på samlet set 28 mio. kr.

»Vi må nu erkende, at regningen nok nærmere bliver 55 – 60 mio. kr. Denne ekstraudgift kommer til at belaste vores 2014-regnskab, som derfor formentlig ender med røde tal på bundlinjen,« fortæller dyrlæge Jan Mousing, direktør i L&F, til Jyllands-Posten 30. november 2014.

Brev_JanMousing1100
Trods sin direktør-titel havde Jan Mousing intet ansvar for forholdene i det såkaldte Videncenter for Svineproduktion. Det sorterede direkte under L&F-direktør Søren Gade.

Kernen i sagen er 13 projekter, som Videncenter for Svineproduktion under L&F har fået støtte til fra EU’s landdistriktsmidler.

En stikprøvekontrol i december 2013 afslørede alvorlig svindel med støtte-regnskaberne, og efterfølgende iværksatte L&F en revisionsundersøgelse, som afdækkede, at der var tale om systematiske “fejl” i et større antal projekter.

Vurderingen lød, at de afslørede forsøg på svindel ville koste L&F i alt 28 mio. kr. Fyringen af Søren Gade i oktober 2014 kom i kølvandet på denne chok-regning.

Direktøren i Videncenter for Svineproduktion, Nikolai Nørgaard, blev fyret allerede i januar 2014, hvorefter NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet indledte en undersøgelse af samtlige projekter. Dog undlod man at inddrage politiet i svindelsagen.

Hidtil har man kørt “opklaringen” i et tæt samarbejde mellem VSP-direktøren Jan Mousing og enhedschef Hans Jørgen Langfrits fra Fødevareministeriets støttekontor.  Jan Mousing er tidligere veterinærdirektør i Fødevareministeriet og kender derfor forretningsforholdene internt.