Sprøjtegriseri

Jeg ville cykle en søndagstur 20. december 2015 i  det helt ekstraordinært milde vintervejr, men jeg tabte hurtigt lysten. Billederne viser hvorfor…

570x381_eva-kjer-hansen

Miljøets minister har magten til stoppe sprøjtegrisene – men vil hun?

Billederne afslører, hvor omfattende brugen af ukrudtsmidler er her på egnen. Mest sandsynligt er der tale om verdens mest solgte sprøjtemiddel Roundup, der nedvisner alt ukrudt. Fornylig har verdenssundheds-organisationen WHO udsendt en advarsel mod midlet, som man anser for at kunne være kræftfremkaldende.

Billederne er alle optaget mindre end 500 meter fra min bopæl, og de afbildede marker drives af fire forskellige sprøjtegrise.

Må jeg foreslå alle, der stadig orker, at drage ud med kamera i det vintermilde vejr og skaf dokumentation for dette utiltalende sprøjtegriseri på landsplan. Send billederne til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen med ønsket om et godt nytår!

Sprøjtegris_randzone1

Her er den lovpligtige 9 meter bræmme mod bækken udlagt, men ukrudtssprøjten har lige været en meter eller to ind over i svinget.

 

Sprøjtegris_Randzone2

På den anden side af vejen er der ingen 9 meter-bræmme, og selv den smalle brink mod vandløbet har fået en fuld dosis.

 

Sprøjtegris_randzone3

Rundt i svinget er rabatten næsten udraderet, men den smalle stribe græs får alligevel et pift med sprøjten.

 

Sprøjtegris_randzone4

Rundt i svinget når sprøjtebommen næsten ud til asfalten.

 

Sprøjtegris_randzone5

Her er valgt den nemmeste løsning – hele marken og hele rabatten er blevet sprøjtet. Bemærk hydranten til markvanding – den har også fået en dosis.

 

Sprøjtegris_randzone6

Den effektive agroproducent fornægter ikke sit ry – han går helt til kanten af den offentlige vej.

Comments

comments

En kommentar til Sprøjtegriseri

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.