Der skal lig på bordet, før Kræftens Bekæmpelse giver sig

admin-ajax-phpTil landbrugets uskrømtede glæde har patientforeningen Kræftens Bekæmpelse sat et stort spørgsmålstegn ved risikoen ved landbrugets forbrug af sprøjtegifte, også de kræftfremkaldende, trods førende forskeres advarsler.

Samtidig tager foreningens to såkaldte “seniorforskere” afstand til de giftfrie økologiske produkter. Ifølge forskerne er det ikke bevist, at rester af sprøjtemidler – bortset fra glyphosat fra Roundup – har nogen som helst sygdomsfremkaldende effekt, og så længe der ikke er lig på bordet, bakker forskerne op om de konventionelle produkter. Forskerne anerkender problemerne med Roundup, men tager ikke stilling til de mange undersøgelser, der viser indhold af aktivstoffet i både børns og politikeres urin.

Læs et uddrag af patientforeningens nyhedsmeddelelse her:

“Vi bliver i stigende grad mødt med spørgsmålet om, hvorvidt man bør gå efter økologisk producerede produkter.

Argumenterne for økologisk producerede grøntsager, frugt og korn er typisk, at de økologiske produkter indeholder færre uønskede ’tilsatte’ kemiske stoffer samt, at indholdet af vitaminer og andre sunde stoffer måske er højere. Det sidste argument mener vi ikke, er relevant for vurdering af den sundhedsmæssige værdi. Hvis man spiser grøntsager, frugt og fuldkorn i de mængder, som sundhedsmyndighederne anbefaler, vil man rigeligt få dækket sit behov for vitaminer og mineraler, og det er dermed ikke vigtigt, om indholdet er lidt højere i det enkelte æble.

Diskussionen om uønskede stoffer – f.eks. sprøjtemidler – er mere kompleks. Nogle få af de bekæmpelsesmidler, der bliver brugt i konventionelt landbrug, er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Vurdering og klassifikation af muligt kræftfremkaldende stoffer varetages af den internationale kræftforskningsinstitution International Agency for Research on Cancer (IARC) under Verdenssundhedsorganisationen, hvor ledende, uafhængige kræftforskere fra hele verden sammen vurderer den forskning, der findes.

20060124 Kræftens bekæmpelse, Anja Olsen.

Vi er altså ikke i tvivl om, at grøntsager, frugt og fuldkorn, der er dyrket konventionelt, er sundt! Om økologisk producerede produkter er endnu sundere, kan vi kun gætte på. Det mener Anja Olsen, seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse.

Forskere fra Kræftens Bekæmpelse har siden starten i 1971 ofte været udpeget til at deltage i dette arbejde, da vi Kræftens Bekæmpelse via Cancerregisteret har særligt gode muligheder for at lave en mere systematisk forskning på hele befolkningsgrupper. (Cancerregisteret indeholder informationer om kræfttilfælde i Danmark siden 1943).

Roundup
Debatten omkring konventionel versus økologisk planteproduktion blev yderligere relevant i 2015, da IARC klassificerede stoffet glyphosat som ”sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker”. Glyphosat er på verdensbasis det mest brugte ukrudtsmiddel og er bedst kendt under haldelsnavnet Roundup.

IARC’s klassificering er baseret på, at glyphosat øger kræftforekomsten i flere forsøg med dyr. Endvidere har undersøgelser i USA, Canada og Sverige vist en let øget risiko for kræftsygdommen non-Hodgkin lymfom (NHL). Dette fandt man især i undersøgelser af personer, der har arbejdet med glyphosat, som for eksempel i landbruget eller personer, der bor i landbrugsområder. Andre undersøgelser har ikke kunne vise denne sammenhæng.

Overordnet vurderede IARC, at der er ”begrænset evidens” for sammenhæng mellem glyphosat-udsættelse hos mennesker og øget risiko for kræftsygdommen NHL. Hermed forstås, at der overordnet ses en statistisk sammenhæng mellem glyphosat-udsættelse og NHL, men at andre påvirkninger, især andre bekæmpelsesmidler, ikke med rimelig sikkerhed kan udelukkes som årsag eller medvirkende årsag hertil.

LammeKartoffel_1

Kræftens Bekæmpelse afviser risikoen for cancer ved brug af godkendte sprøjtegifte og modtager gerne sponsorstøtte fra producenter, der anvender kræftmærkede sprøjtegifte, som f.eks. Lammefjordens Grøntsagslaug.

Endelig vurderede IARC, at der er stærk dokumentation for, at flere af de biologiske mekanismer, der fører til kræft i forsøgsdyrene, også findes hos mennesker. Eller sagt med andre ord, at resultaterne fra dyreforsøgene med stor sandsynlighed kan overføres til mennesker. IARC tager i øvrig ikke stilling til, hvor kræftfremkaldende en påvirkning er. Altså om en påvirkning bidrager med få eller mange ekstra kræfttilfælde.

Når IARC klassificerer en påvirkning som ”sandsynligvis kræftfremkaldende”, er der endnu en rest af tvivl om, hvorvidt påvirkningen reelt er kræftfremkaldende for mennesker. Alligevel mener Kræftens Bekæmpelse, at man skal tage dette alvorligt. IARC’s vurderinger er væsentlige til brug for forebyggelse af fremtidige kræfttilfælde og bør spille en væsentlig rolle i regulering af brugen af de klassificerede påvirkninger, både dem, der er kræftfremkaldende, og dem, der er sandsynligvis kræftfremkaldende. Men betyder det, at man skal undgå grøntsager, frugt og fuldkornsprodukter, hvor glyphosat har været benyttet under dyrkningen?

20050614 Kræftens bekæmpelse. Johnni Hansen, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning.

Helt grundlæggende ønsker vi ikke at gøre nogen bekymrede for at spise nogen former for grønt, frugt eller fuldkorn – fordi vi VED at det er sundt, også de typer der er dyrket konventionelt. Det mener Johnni Hansen, seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse.

Det store perspektiv
Her er det vores holdning, at man er nødt til at se tingene i et større perspektiv. De mange, mange forskningsprojekter, der har fundet, at personer, der spiser mange grøntsager, frugt og fuldkorn, lever længere og sundere, har helt overvejende set på personer, der har spist konventionelt dyrkede produkter – det vil sige inklusiv de bekæmpelsesmidler, vi er bekymrede for. Vi er altså ikke i tvivl om, at grøntsager, frugt og fuldkorn, der er dyrket konventionelt, er sundt! Om økologisk producerede produkter er endnu sundere, kan vi kun gætte på.

Der findes endnu ikke væsentlig forskning, der kan fortælle os, at personer, der spiser økologisk, er ’sundere’. Måske fordi den almindelige forbruger bliver udsat for så små mængder af de ’skadelige stoffer’, at det ikke spiller nogen væsentlig rolle for kræftudvikling. Men det kan også skyldes, at den hidtidige forskning ikke har været tilstrækkelig god til at finde de påvirkninger, der rent faktisk er.

Kræftens Bekæmpelse udelukker altså ikke, at der kan komme ny viden. Men vi kan ikke handle på viden, vi ikke har. Derfor er vores anbefaling, at man lader grøntsager, frugt og fuldkorn udgøre en stor del af den daglige kost, uanset om man vælger økologisk eller konventionelt producerede produkter.”

Læs hele nyhedsbrevet fra Kræftens Bekæmpelse her.

Fenix_kræftfremkaldende

Sprøjtegiften “Fenix” anvendes hyppigt til grøntsager fra Lammefjorden, og trods den tydelige mærkning som muligt kræftfremkaldende har Kræftens Bekæmpelse ingen kvababbelser ved at modtage sponsorstøtte fra de sprøjtede grøntsager.

Comments

comments

En kommentar til Der skal lig på bordet, før Kræftens Bekæmpelse giver sig

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.