Blandinger af kemikalier kan påvirke os mere end noget enkelt kemisk stof gør. En ny undersøgelse foreslår nu en drastisk reduktion af grænseværdierne for alle kemikalier for at imødegå skadevirkningerne fra de mange kemiske stoffer. Det skriver SVT 26. november 2019.

Professor Christina Rudén

Udslippet af kemiske stoffer i Sverige er ændret. Fra de tidligere høje koncentrationer af enkelte giftige kemikalier som DDT og PCB har svenskerne nu lavere koncentrationer af langt flere miljøgifte. Den samlede effekt har ofte en større indflydelse på os og naturen end virkningen af ​​hvert enkelt stof hver for sig.

– Vi ser, at indlæringsvanskeligheder hos børn øges, allergierne øges, og fertiliteten falder. Samtidig er mange tilladte kemikalier allergifremkaldende og hormonforstyrrende stoffer, siger Christina Rudén, professor ved Stockholms Universitet og regeringens specielle rådgiver i spørgsmål om kemikalier.

Kan være skyld i sundhedsmæssige problemer

Forskernes hypotese er, at nutidens kemikalier kan være årsag til mange af de sundhedsmæssige problemer, vi ser i dag. Men da det drejer sig om titusinder af kemikalier, som forskere ikke kan få testet på mennesker, er det vanskeligt at bevise en sammenhæng i konkrete sager.

– Det er utroligt vanskeligt at bevise, at en person fik kræft fra netop dette stof. Det handler om hvornår, hvor og hvordan nogen er blevet udsat for det. Alle kender nogen, der har røget hele livet uden at få lungekræft. Samtidig ved vi, at 50 procent af alle rygere dør af sygdomme forårsaget af rygning. Det er en sandsynlighedsberegning på samme måde med kemikalier, siger Christina Rudén.

I en rapport til den svenske miljøminister foreslås en radikal reduktion af grænseværdierne for alle kemikalier som f.eks. de potentielt kræftfremkaldende sprøjtegifte, så kun en tiendedel af de nuværende emissioner kan frigives. Påstanden lyder, at det er et skøn, og ingen ved, om en tiendedel af nutidens niveau er for meget eller for lidt. Men det ville betyde en øjeblikkelig reduktion af risici.

Sænk grænseværdierne

I en ny kemi-undersøgelse, der blev forelagt den svenske regering i begyndelsen af ​​november, hedder det, at samfundet står ved en klar korsvej.

Enten bruges store forskningsressourcerne på at finde ud af, hvordan forskellige blandinger af titusinder af kemikalier spreder sig, og hvordan de kan påvirke os. Det vil tage lang tid og kræver store ressourcer.

Eller også kan man gøre noget, der er meget lettere. En radikal reduktion af grænseværdierne for alle kemikalier, så kun en tiendedel af de nuværende emissioner kan frigives.

– Det er et skøn, ingen ved, om en tiendedel af nutidens niveau er for meget eller for lidt. Men det ville betyde en øjeblikkelig reduktion af risici, siger Christina Rudén.

I Danmark kræves der beviser, før kræftfremkaldende kemikalier forbydes.

Kritisk over for EU-direktiver

Den nye svenske undersøgelse er kritisk over for det faktum, at EU ikke regulerer den kemiske industri med menneskers sundhed i tankerne. Formålet med direktiverne i dag er kun at sikre en god miljøtilstand i havet, i søer og floder.

– Det betyder, at vi ved mere om risikoen ved kemikalier i vandløb end hos mennesker. Vi synes, dette er uheldigt, og vi vil undersøge, om man kan overføre dele af vanddirektiverne til et sundhedsdirektiv med mennesket i fokus, siger Christina Rudén.

Kristina Neimert Carne, IKEM

Branchen ønsker mere forskning

Repræsentanter fra den kemiske industri mener, at udviklingen af ​​et nyt kemikalie fra idé til færdigt produkt er en proces, der kan tage ti år og kræver enorme investeringer.

– Hvis vi hæver sikkerhedsniveauet yderligere uden noget videnskabeligt grundlag for det, vil tærsklen for nye bedre kemikalier være endnu højere, siger Kristina Neimert Carne, ekspert i kemiske spørgsmål hos brancheorganisationen IKEM.

Ifølge IKEM er der en risiko for, at eksisterende kemikalier vil få en fordel, hvis grænseværdierne sænkes. Derefter er risikoen, at nye “bedre” kemikalier, der har en lavere risikoprofil, aldrig kommer ud på markedet.

– Vi vil hellere se, at EU samler magten for at udvikle bedre og mere effektive risikovurderings- og screeningsmetoder, siger Kristina Neimert Carne.

Læs hele rapporten til den svenske regering her.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar