MF Mette Abildgaard er miljøordfører hos de konservative. Hun er uddannet cand.soc., fra Roskilde Universitet, 2007-2013.

I Det Konservative Folkeparti taler vi ofte om generationskontrakten. Om vores ansvar for at give Danmark videre i bedre stand til de næste generationer, og vi har en forpligtelse til at sikre, at der også fremover er rent drikkevand i hanerne i Danmark

Af Mette Abildgaard, miljøordfører, Det Konservative Folkeparti

Vores grundvand er under voldsomt pres. En række undersøgelser viser, at der er fundet alt for høje niveauer af evighedskemikaliet PFAS i grundvandet på 1161 ud af de 16.000 giftgrunde, som regionerne er i gang med at undersøge.

Desuden har regionerne konstateret høje koncentrationer i syv ud af 10 prøver af grundvandet. Det er alt for mange.

Rent grundvand er en unik dansk ressource, som vi skal værne om. Vi skal kunne stole på, at det vand, der kommer ud af vores vandhaner, er rent og drikkeklart – og det skal også være muligt for kommende generationer at drikke vandet direkte fra hanen.

“Det gør ondt helt ind i sjælen at tænke på, hvordan en så unik dansk ressource er ved at blive ædt op af gift og kemikalier. Vi bliver simpelthen nødt til at sætte ind nu, hvor vi stadig kan redde, hvad reddes kan. Vi skal dæmme op for forureningen i en fart”

Derfor foreslår vi, at der afsættes 100 millioner kroner årligt frem mod 2030 til indsatsen mod forgiftning af drikkevand. Vi skal have langt bedre styr på oprydning af giftgrunde, som ligger tæt på sårbare drikkevandsområder, og vi skal have en klar strategi for, hvordan vi håndterer de store mængder PFAS.

Hvis vi ikke passer på vores grundvand, går vores børn og børnebørn glip af den oplevelse at kunne drikke det rene vand direkte fra hanen. Derfor er det nødvendigt at skrue gevaldigt op for beskyttelsen af vores grundvand, mener de konservative. Pressefoto fra DANVA

I Det Konservative Folkeparti taler vi ofte om generationskontrakten. Om vores ansvar for at give Danmark videre i bedre stand til de næste generationer. Det gælder både økonomi, sundhed, klima og alt muligt andet. Og det gælder i så sandlighed også miljø.

Vi er vokset op med, at vandet kunne drikkes direkte fra hanen – og det er altså ikke noget, der kommer af sig selv. Hvor mange gange har man ikke befundet sig i udlandet og opdaget, hvor unik en mulighed det er? Hvis vi ikke passer på vores grundvand, går vores børn og børnebørn glip af den oplevelse.

Landbrugets sprøjtegifte er den helt store synder, når det gælder forureningen af drikkevandet. Ifølge artiklens forfatter blev 2022 rekordåret for fund af pesticidrester i drikkevandet. Foto: Niels Riis Ebbesen

Derfor er det nødvendigt at skrue gevaldigt op for beskyttelsen af vores grundvand.

I dag finder man giftige kemikalier i langt over halvdelen af alle aktive drikkevandsboringer – og det går den forkerte vej. 2022 blev rekordåret for fund af pesticidester fra midler, som ikke længere er tilladte at anvende.

Det gør ondt helt ind i sjælen at tænke på, hvordan en så unik dansk ressource er ved at blive ædt op af gift og kemikalier. Vi bliver simpelthen nødt til at sætte ind nu, hvor vi stadig kan redde, hvad reddes kan. Vi skal dæmme op for forureningen i en fart.

Men når det gælder miljø og klima, bliver der desværre ofte brugt mere tid på snak end handling. Det håber jeg, at vi kan være med til at ændre. Vores grundvand venter ikke, og vi har en forpligtelse til at sikre, at der også fremover er rent drikkevand i hanerne i Danmark.

Bragt af Dagbladet, 10. marts 2023. Gengivet her med tilladelse fra forfatteren.

Bannerbillede: Rent vand. Foto: Daniel Sinoca/Unsplash

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar