“- Det er en meget ulykkelig situation. Først og fremmeste for de mange minkavlere, der bliver berørt – enten fordi deres farm er konstateret smittet, eller fordi farmen befinder sig i risikozonen. DDD opfatter det imidlertid som et nødvendigt skridt for at reducere risikoen for yderligere smittespredning blandt både dyr og mennesker,” siger Hanne Knude Palshof, formand for Den Danske Dyrlægeforening. Pressefoto

Der skal ikke være tvivl om, at DDD mener, at menneskers sundhed i sidste ende kommer forud for dyrs, skriver formand for Den Danske Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof i et opslag på dyrlægeforeningens hjemmeside den 13. oktober 2020.

De millioner af mink, der i disse dage bliver slået ned på minkfarme i Nordjylland, er et resultat af, at det hidtil, trods flere tiltag, ikke er lykkedes at inddæmme smitten.

– Det er en meget ulykkelig situation. Først og fremmeste for de mange minkavlere, der bliver berørt – enten fordi deres farm er konstateret smittet, eller fordi farmen befinder sig i risikozonen. DDD opfatter det imidlertid som et nødvendigt skridt for at reducere risikoen for yderligere smittespredning blandt både dyr og mennesker. Der skal ikke være tvivl om, at DDD mener, at menneskers sundhed i sidste ende kommer forud for dyrs, og selv om vi har fået mere viden om SARS-CoV-2 i det seneste halve år, er der stadig mange ubekendte. Derfor støtter DDD også op om Fødevarestyrelsens nuværende strategi, siger Hanne Knude Palshof, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

Det er nu endegyldigt påvist, at virus fra mink smitter mennesker og danner humane smittekæder, skriver dyrlægeforeningens formand. Foto: Anima

Det veterinære beredskab på Statens Serum Institut og Københavns Universitet har udarbejdet en epidemiologisk udredning om COVID-19 i minkfarme. Det fremgår blandt andet af udredningen:

I mink er der påvist ændringer i flere områder af virusgenomet, blandt andet det område, der koder for spike-proteinet, som er essentielt for immunitet efter overstået infektion og/eller vaccination. Sådanne ændringer kan potentielt resultere i reduceret genkendelse af virus i tidligere inficerede individer, hvilket potentielt kan medføre, at flokimmunitet ikke kan opstå, og at vacciner ikke vil virke. Derudover er det påvist, at den mink-relaterede virus-variant efterfølgende danner humane smittekæder i samfundet.”

Hanne Knude Palshof udtaler:

– Det er ny og skræmmende viden, men forklarer, hvorfor Fødevarestyrelsen og sundhedsmyndighederne fastholder aflivning som strategi, da udredningen også vurderer, at fortsatte mutationer i COVID-19 fra mink og spredning mellem mennesker uden for minkbranchen kan udgøre en potentiel fare for folkesundheden og for de forventede effekter af en kommende vaccine. Det kan derfor have uoverskuelige konsekvenser, hvis smitten ikke bremses nu.

COVID-19-relaterede kompensation til praktiserende dyrlæger

DDD er opmærksom på, at foreningens medlemmer, der beskæftiger sig med sundhedsrådgivning i minkbesætninger også risikerer at komme i klemme i forbindelse med aflivningsstrategien. Derfor har DDD henvendt sig til erhvervsminister Simon Kollerup med en anmodning om, at praktiserende dyrlæger kan søge kompensation fra en kommende ordning for erhverv, der mister omsætning som følge af aflivning og destruktion af mink.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar