Dumstædig V-borgmester koster skatteyderne 618.000 kr.

SkurvognPoulArneTroelsLund_cropped

Cykelstien tværs gennem Tryggevælde-ådal skulle have været lokalpolitikeren Poul Arne Nielsens mindesmærke over egen indsats. Sagen er endt med at koste skatteyderne mere end en halv million kroner for ingenting. Det er den forhenværende borgmester til højre sammen med den mindst lige så uheldige Venstre-mand Troels Lund Poulsen.

To gange måtte Natur- og Miljø-klagenævnet underkende den valgte linjeføring gennem Tryggevælde Ådal, som de lokale Venstre-politikere og forvaltningen i Stevns Kommune var nået frem til, før de egenrådige politikere kunne indse, at de måtte bøje sig for lovgivningen.

Prestigeprojektet blev igangsat af den daværende Venstre-borgmester Poul Arne Nielsen i 2011, der trods advarsler fra flere sider fastholdt kollisionskursen med lovgivningen. Tabet for skatteyderne løber op i mindst 618.000 kr., fordi borgmesteren igangsatte projektering og arealopkøb, før den lovgivningsmæssige side af projektet var afklaret.

FlemmingPetersen

Flemming Petersen (V) er endt med skulle rydde op efter den dumstædige borgmester på Stevns.

– Vi kan ikke gå videre med den sag, da både det økonomiske grundlag samt formålet med stien nu har ændret sig så radikalt, at vi skal begynde helt forfra. Vi kan ikke arbejde videre på den gamle beslutning i Kommunalbestyrelsen, konkluderer Flemming Petersen (V) i følge Dagbladet 12. januar 2015. Petersen er formand for Plan- og Teknikudvalget, som havde cykelstien til diskussion på sit seneste møde:

– Vi kan ikke mere forvente at få udbetalt tilskud fra cykelpuljen, da det nu er et helt andet projekt. Og dermed skal Stevns Kommune finansiere det hele selv, tilføjer han.

Der var afsat i alt 7,8 millioner kroner i budget 2013 til projektets gennemførelse. Heraf er der i 2013 og 2014 allerede brugt i alt cirka 618.000 kroner til projektering og arealerhvervelse.

Cykelsti-skandalen er tidligere beskrevet her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.