SkurvognPoulArneTroelsLund_cropped
Cykelstien tværs gennem Tryggevælde-ådal skulle have været lokalpolitikeren Poul Arne Nielsens mindesmærke over egen indsats. Sagen er endt med at koste skatteyderne mere end en halv million kroner for ingenting. Det er den forhenværende borgmester til højre sammen med den mindst lige så uheldige Venstre-mand Troels Lund Poulsen.

To gange måtte Natur- og Miljø-klagenævnet underkende den valgte linjeføring gennem Tryggevælde Ådal, som de lokale Venstre-politikere og forvaltningen i Stevns Kommune var nået frem til, før de egenrådige politikere kunne indse, at de måtte bøje sig for lovgivningen.

Prestigeprojektet blev igangsat af den daværende Venstre-borgmester Poul Arne Nielsen i 2011, der trods advarsler fra flere sider fastholdt kollisionskursen med lovgivningen. Tabet for skatteyderne løber op i mindst 618.000 kr., fordi borgmesteren igangsatte projektering og arealopkøb, før den lovgivningsmæssige side af projektet var afklaret.

FlemmingPetersen
Flemming Petersen (V) er endt med skulle rydde op efter den dumstædige borgmester på Stevns.

– Vi kan ikke gå videre med den sag, da både det økonomiske grundlag samt formålet med stien nu har ændret sig så radikalt, at vi skal begynde helt forfra. Vi kan ikke arbejde videre på den gamle beslutning i Kommunalbestyrelsen, konkluderer Flemming Petersen (V) i følge Dagbladet 12. januar 2015. Petersen er formand for Plan- og Teknikudvalget, som havde cykelstien til diskussion på sit seneste møde:

– Vi kan ikke mere forvente at få udbetalt tilskud fra cykelpuljen, da det nu er et helt andet projekt. Og dermed skal Stevns Kommune finansiere det hele selv, tilføjer han.

Der var afsat i alt 7,8 millioner kroner i budget 2013 til projektets gennemførelse. Heraf er der i 2013 og 2014 allerede brugt i alt cirka 618.000 kroner til projektering og arealerhvervelse.

Cykelsti-skandalen er tidligere beskrevet her.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.