Eksplosiv vækst: 1,7 mio. danske svin til Polen

MRSAI de første elleve måneder af 2012 importerede Polen næsten 3,45 mio. levende svin, en stigning på 43 pct. i forhold til året før. Det skriver landbrugsavisen.dk.

Omkring halvdelen af de levende svin, der blev importeret til Polen sidste år, kom fra Danmark, og de fleste af de øvrige kom fra Tyskland og Holland. Smågrise tegner sig for næsten fire femtedele af den polske import, mens importen af slagtesvin til gengæld blev fordoblet.

En stor del af svinekødet vender senere tilbage som konkurrencedygtige pålægsvarer i danske supermarkeder.

Også Tyskland er storimportør af danske smågrise. I 2012 blev der sendt ni mio. smågrise over grænsen til opfedning og slagtning.

Danmark er hastigt på vej mod en status som “vuggestue” for den europæiske forsyning med smågrise. Det har den kedelige bagside, at netop producenterne af smågrise er storforbrugere af antibiotika, som fremmer den voldsomme vækst i forekomsten af multiresistente stafylokokker, de såkaldte svinebakterier eller MRSA CC398, som bekymrer erfarne hospitalslæger i stigende grad. Almindelig antibiotika bider ikke på svinebakterierne, som derfor forårsager svært helbredelige infektioner.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.