Åbentlandbrug_kæleko
Alle er under mistanke, når MRSA-typen holdes hemmeligt. Stammer den fra mink, ko, gris, hest – eller fra et inficeret lægehus? Rygterne får frit spil i forældrekredsen bag børnehaven i Sdr. Otting. Modelfoto.

Embedslægeinstitutionen Syd har konstateret et tilfælde af antibiotika-resistente MRSA-bakterier i børnehaven Sønder Otting i Haderslev, men hverken børnehavens ledelse, forældrekredsen eller offentligheden må få at vide, hvilken MRSA-type der er tale om.

Børnehavens leder Dorthe Asaa bekræfter, at man hverken kender identiteten på den smittebærende eller smittetypen. Det er den ledende embedslæge Henrik L. Hansen, der nægter at oplyse, hvilken bakterietype der er tale om. Om det er en hemmelighedsprocedure, embedslægen selv har indført, eller om der er tale om en generel instruks om hemmeligholdelse af spa-type for alle MRSA-tilfælde af hensyn til svineindustrien, oplyser embedslægen intet om.

HenrikLHansen
Den ledende embedslæge Henrik L. Hansen styrer selv al kommunikation med offentligheden, men det er uklart, om han også selv har stoppet offentliggørelsen af MRSA-typerne, eller om der er tale nye regler fra Sundhedsstyrelsen.

Henrik L. Hansen vil kun bekræfte, at der er et barn i Sønder Otting børnehave, der har fået konstateret MRSA.

Dette meddelte børnehaven i en mail udsendt til forældre med børn i børnehaven, der blev sendt 12. oktober. Børnehavens leder Dorthe Asaa bekræfter, at et barn i hendes børnehave har fået konstateret MRSA ifølge embedslægen, men hun kan ikke oplyse, hvordan barnet er blevet smittet eller med hvilken MRSA-type.

– Vi er blevet oplyst af embedslægen om, at der er et tilfælde af MRSA blandt vores børn. Han har dog ikke fortalt os, hvilke slags MRSA det drejer sig om. Vi har heller ikke fået at vide, hvem barnet er, bekræfter Dorthe Asaa telefonisk overfor gylle.dk.

Dorthe Asaa går ud fra, at embedslægen har styr på situationen og har sine grunde til at hemmeligholde detaljerne i smittesagen. Institutionen følger derfor de retningslinjer, den har fået fra embedslægen.

– Man skal passe på med at skabe unødvendig panik, siger Dorthe Asaa. – Vi har selvfølgelig meddelt det til forældrene og er nu ekstra opmærksomme på hygiejnen i børnehaven. Derudover er vi opmærksomme på smittefaren ved børnesår, men det har vi altid været.

Meddelelsen om den anonyme smittebærer blev meddelt børnehaven i begyndelsen af oktober, hvorefter børnehaven orienterede forældrekredsen 12. oktober. Den lokale avis, JyskeVestkysten, beskrev sagen 21. oktober, men uden at kunne oplyse om MRSA-typen.

Gylle.dk kontaktede 22. oktober Embedslægeinstitutionen Syd i Ribe, men uden resultat. Kun den ledende kontorchef Henrik L. Hansen har udtale ret, og han var udrejst til Færøerne.

Det lykkedes dog at få telefonisk forbindelse til kontorchefen samme dag, men han lod som om, sagen var ham ubekendt, og svarede blot: “Jeg undersøger sagen og vender tilbage snarest”. En time senere meddelte kontorchefen pr. mail, at “Din anmodning skal vurderes juridisk, hvilket vil ske uden unødig forsinkelse. Du vil herefter høre nærmere.”

Otte dage senere, den 30. oktober, var der atter mail fra embedslægen, men stadig uden svar: “Det har ikke været muligt at få en juridisk vurdering inden for den sædvanlige tidsramme for denne form for forespørgsler. Jeg skal presse på for at sikre, at det sker uden unødig forsinkelse.”

I skrivende stund, 9. november, er der stadig ikke indløbet noget svar. Der er nu gået en måned siden smitten blev konstateret i Sønder Otting børnehave, men Embedslægeinstitution Syd har endnu ikke fundet sine ben i sagen, så indtil videre fastholder embedslæge Henrik L. Hansen hemmeligholdelsen af både smittebærerens identitet og spa-typen på den pågældende MRSA-infektion.

MRSA2014
Udviklingen i samtlige MRSA-typer siden 2001. Siden 2007 har den særlige husdyr-smitte stået for den markante stigning, således at der var 1280 tilfælde i 2014.

Fakta om MRSA-bakterier
Statens Serum Institut registrerer 12 forskellige spa-typer af MRSA-bakterier, der er resistente over for en vifte af antibiotika. I 2014 blev der anmeldt 2973 MRSA-smittebærere, og heraf udgjorde spa-type CC398 den mest udbredte med 1280 tilfælde (43%). Det er denne type, der populært kaldes svine-MRSA, fordi den i dag forekommer udbredt i stort set på alle svinefabrikker. Region Syd er et af de hårdest ramte områder i Danmark på grund af den meget store svinetæthed.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.