Denne type annonce taler til stadig færre danskere, ifølge undersøgelsen fra Ingeniørforeningen IDA.

Der bliver længere mellem hakkebøfferne i de danske hjem, hvor hver femte dansker planlægger at skære ned på kødforbruget, og de fleste gør det af hensyn til klimaet. Og det er især de unge, der slagter bøffen ved middagsbordet, viser undersøgelse for Ingeniørforeningen IDA

Tina Splidsboel

af Tina Splidsboel

Klimabevidstheden er rykket ind i de danske husholdninger. Mere end hver femte dansker forventer at spise mindre kød fremover, end de gør i dag. Det viser en befolkningsundersøgelse blandt 2.000 danskere, som Userneeds har lavet for Ingeniørforeningen, IDA.

»Det er et positivt tegn, at danskerne tager klimakampen helt ind i køkkenet og er parate til at ændre mange årtiers indgroede vaner, når det kommer til kødspisning. Vi skal alle bidrage, for klimakrisen skal bekæmpes politisk men også hjemme i de danske husholdninger, hvor vi skal se vores eget forbrugsmønster efter i sømmene. De sidste par års fokus på vores spisevaners klimabelastning, har heldigvis sat en adfærdsændring i gang hos forbrugerne og samtidig øget industriens og detailhandlens interesse i vegetariske produkter,« siger Michael Søgaard Jørgensen, der er talsmand på området for cirkulær økonomi hos Ingeniørforeningen, IDA.

Undersøgelsen viser også, at det især er de unge, der er klar på at sætte bøfferne kniven for struben. For knap hver 3. af de adspurgte under 30 år har svaret, at de vil spise mindre kød i fremtiden, mens det kun er knap hver syvende i aldersgruppen 40-49, der er villige til at ofre kødet for klimaets skyld.

Kilde: Undersøgelsen er gennemført for IDA af Userneeds blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning mellem 18-70 år. I alt har 2.000 personer svaret på spørgsmålene.

Samtidig viser beregninger på baggrund af data fra eurostat, at danskerne ligger i den absolutte top på forbrug af kalve- og oksekød. Forbruget på 23,9 kg pr. dansker i 2019 har ikke ændret sig siden 2000. Dermed adskiller den danske udvikling i forbrug af kalve- og oksekød sig Sydeuropa, hvor der har været markante fald siden 2000, men også fra fx Sverige, Finland og Storbritannien, som har haft fald på 5-10 procent i forbruget.

Michael Søgaard Jørgensen, IDA

»Mange forbrugere har måske svært ved at gennemskue, hvilke fødevarer, der belaster klimaet mest, samt hvilke forhold ved varerne, der har størst betydning for klimaaftrykket. Det kan for eksempel være hvilke rolle transporten spiller sammenlignet med klimabelastningen fra fødevarens produktion. Der er derfor behov for langt mere forbrugeroplysning, og klima- og miljøpåvirkninger bør være synlige på fødevarernes emballage. Dertil kommer, at en omlægning af skatter og afgifter også kan bidrage til at fremme ændringer hos både forbrugere og virksomheder,« siger Michael Søgaard Jørgensen.

Redaktionen tilføjer:

Pressemeddelelse 12. oktober 2020:

Kvægbønder får økonomisk vitaminindsprøjtning på 65 mio. kroner i 2020

Fødevareminister Mogens Jensen (S) går ikke selv af vejen for en god bøf, så han finder det meget vigtigt, at der stadig skal være masser af kødkvæg i Danmark.

Kvægbønder kan se frem til en økonomisk vitaminindsprøjtning på 65 mio. kroner allerede i 2020. Fødevareminister Mogens Jensen har besluttet at øge slagtepræmieordningen for kalve, stude og kvier, så der i år er 245 mio. kroner i alt, altså en kvart milliard kroner.

– Det er en sektor, som er kommet under ekstra hårdt pres under corona. Med de 65 mio. kroner holder vi hånden under et erhverv, som er præget på grund af lave priser. Det er helt afgørende, at vi fortsat producerer kvæg i Danmark – det skal de ekstra penge til slagtepræmieordningen være med til at sikre, siger fødevareminister Mogens Jensen.

(forts.)

Læs hele pressemeddelelsen og prøv, om du kan forstå fødevareministerens påstand om, at “det er helt afgørende, at vi fortsat producerer kvæg i Danmark “ – set i lyset af at stadig flere fravælger at spise oksekød af hensyn til klimaet.

 

 

Visited 7 times, 3 visit(s) today

Kommentarer

  1. Annette Rosenmunthe

    Plantespisere bør slippe betydeligt billigere i skat, fordi alle undersøgelser viser, at de har meget mindre risiko for diverse livsstilssygdomme!

  2. Tom Andersen

    Som økologisk landmand ved Kjeld Hansen at husdyr er afgørende i et økologisk bæredygtigt landbrug. Hvis Ingeniøren mener at økologisk landbrug er muligt uden husdyr i Danmark skulle de tage og dokumentere dette. Hvis biodiversiteten og hensynet til muldlaget skal rettes op kommer vi ikke udenom kvæg på varige græsmarker. Importerede mejeriprodukter kan vel ikke være mere bæredygtige end lokalt producerede eller mener Ingeniøren at vi skal stoppe med at spise animalsk i det hele taget? Så må de også redegøre for dette i relation til ernæring – tak! Nogle af os vælger flyrejser fra og satser på genbrug i stor stil, men fastholder sin animalske fødevarer. Fødevarer udgør trods alt “kun” omkring 20 % af CO2-emissionen – lad os starte med at få fokus på de 80% også!

Skriv en kommentar