Er der ingen grænser for væksten i svineindustrien?

Søer i en løsdriftsstald. Foto: Søren Wium-Andersen

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver:

Skatteministeren oplyste i 2018 Folketinget om, at den årlige gylleproduktion lå på 40 mio. tons. Jævnt fordelt over landbrugsarealet svarer det til, at der hvert år udbringes 15,3 tons gylle per hektar. Det svarer til 1,53 tons gylle pr. 1.000 m2 eller til arealet af en parcelhusgrund.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) vil have flere svin og er parat til at betale for dem med nye støtteordninger, selvom svinebaronerne tjener penge som aldrig før.

Forleden åbnede fødevareministeren en klimastøtteordning for svineindustrien på 25 % af byggeud­gifterne for nye svinestalde. Tilskuddet, der alene i år er på 85 mio. kroner, vil yderligere øge svineproduktion.

Derfor spørger jeg, hvornår finder regeringen, at svineindustriens grænser for vækst er nået?

For sporene fra den enorme gylleproduktion er åbenbare i form af ændringer af biodiversiteten, og af at der ses algevækst på juletræer og bygninger forårsaget af forureningen.

Hvad er gylle?

 • Gylle er en blanding af husdyrs urin og afføring.
 • Gylle indeholder næringsstoffer men i så ringe mængde, at det ikke kan betale sig at trans­portere det ret langt.
I 2018 blev der udkørt 40 mio. tons gylle. En stigning på 14% fra 2012 til 2018. Foto: Finn Birkholm-Clausen

Nogle problemer med gylle:

 • DTU kunne i 2013 påvise, at svineinfluenza virus af typen porcint circovirus Type 2 (PCV2), der stammer fra marker gødet med gylle, er fundet i blåmuslinger i Limfjorden.
 • Gylle indeholder kobber, zink og medicinrester, der stammer fra fodertilsætninger. Tilsætnin­ger anvendes for at afbøde manglerne ved et produktionssystem, der tilsidesætter dyrenes rimelige krav.
 • DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, fremlagde i oktober 2015 en rapport, af hvilken det fremgår, at et areal på størrelse med Fyn har et bekymrende højt indhold af zink.
 • Mere end 27 procent af svinegyllen var så forurenet med kobber og zink, at den skulle være kørt direkte på en kontrolleret losseplads, dersom gyllen var underkastet reglerne i Slambe­kendtgørelsen, hvilket al anden industri naturligvis er. Der er – såvidt vides – ikke efterfølgende blevet offentliggjort rapporter om gyllens indhold af tungmetaller.
 • I 2012 oplyste Videncenter for Landbrug i Foodculture, at der skulle udkøres 26 mio. tons gylle stammende fra de seneste 9 måneders produktion. Det svarer til en årlig produktion på 35 mil. tons.
 • I 2018 blev der udkørt 40 mio. tons gylle. En stigning på 14% fra 2012 til 2018.

Supplerende info: Tungmetaller i svinegylle forurener markerne og Problematiske tungmetaller fra svinegylle ophobes i landbrugsjorden

Comments

comments

2 kommentarer til Er der ingen grænser for væksten i svineindustrien?

 • Jan Stampe Nielsen skriver:

  Mere socialdemokrati – flere svin!
  Men husk at miljøministerende har travlt med at sortere makreldåser fra rødbedeglas.

 • Rene´Dahl skriver:

  Det kan du ikke være bekendt Søren Wium-Andersen,der er noget galt hvis man ikke kan stille et spørgsmål uden at få så ubehageligt gensvar,ellers er der da ikke nogen der gider være nysgerrig og spørgsmålet er da relevant.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.