Svine-MRSA på plakaten i Odder

Smågrise døde

Billeder som dette af de uhygiejniske forhold hos lokale svineproducenter i Odder Kommune har skabt protester i lokalbefolkningen.

Svineproducenternes manglende indsats mod MRSA-epidemien har skabt konfrontationer med lokalbefolkningen flere steder i landet, og i Odder Kommune syd for Århus går bølgerne højt. Odder Kommune har derfor følt sig tvunget til at arrangere et borgermøde for at give borgerne reel information som modspil til de stærkt følelsesladede påstande og benægtelser, som især landboforeningerne leverer.

Ifølge kommunen vil det være “uafhængige eksperter” med indsigt i MRSA, der skal optræde som oplægsholdere på det borgermøde om svineMRSA, der finder sted i Egmont Højskolens hal i Hou 28. oktober, kl. 19.30-22.00. Hvem, der har udpeget disse såkaldte eksperter, oplyses der dog intet om.

MRSA_plakat_2014

Den stærkt kritiserede oplysningsplakat om svineindustriens bakterielle forurening af omgivelser i Odder. Bemærk, at plakaten er fosynet med navn og netadresse på afsenderen.

Aftalen om borgermødet er kommet i stand efter kontakter mellem politikere i Odder Kommunes Miljø- og Teknikudvalg og Landboforeningen Odder-Skanderborg, men det er Odder Kommune, der står for tilrettelæggelsen af mødet. Kommunens svineproducenter føler, at debatten om deres MRSA-forurening er blevet for “rabiat”. Deres talsmand, svineproducent Jens Gammelgaard, sigter især til en oplysningsplakat, som han gentagne gange har påstået, at “anonyme” personer har uddelt i kommunen for at skade svineproduktionen.

Plakaten er udarbejdet af Knud Haugmark fra bloggen sickpigs.dk, og den kan ses her på siden.

Fra Fødevarestyrelsen deltager Maren Holm Johansen, som er veterinærchef i styrelsens kontrolenhed Nord. Hun vil tale om »MRSA i dyr – sådan håndteres det i praksis«. Den kontroversielle nationale MRSA-rådgivningstjeneste under Statens Serum Institut sender to repræsentanter: overlæge Robert Skov vil fortælle om »Svine-MRSA og andre MRSA-typer, herunder smittemåder og smitteforhold«, og hygiejnesygeplejerske Tinna Urth, der vil fortælle om »Hygiejniske tiltag for at forhindre bakteriespredning fra stalden«.

Fra Region Midtjylland deltager professor Svend Ellermann-Eriksen, som vil berette om de udfordringer, som det hastigt voksende antal svineMRSA-patienter giver i sundhedssystemet. »MRSA-forekomst og håndtering af MRSA i Region Midtjyllands hospitaler« hedder professorens oplæg.

»Vi mener, at disse eksperter kan fortælle om alle relevante problemstillinger i forhold til MRSA-bakterien, og vi ser frem til at borgerne på dette møde kan blive præsenteret for en masse fakta. Borgerne og forskellige foreninger og interesseorganisationer vil have mulighed for at deltage i dialogen,« siger formanden for Odder Kommunes Miljø- og Teknikudvalg, Elvin J. Hansen.

Det er påfaldende, at ingen af de egentlige mikrobiologiske MRSA-eksperter som professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Odense Universitetshospital, professor, forskningsleder Frank Aarestrup, DTU, eller professor, overlæge, dr.med. Henrik Westh, Hvidovre Hospitals MRSA-beredskab, er inviteret.

Odder Kommune hører til blandt landets mest svinebelastede samfund, og gennem de seneste år har der været stigende utilfredshed blandt borgerne med de uhygiejniske lugt- og gylleforhold.Kommunen har 21.773 indbyggere (2014), men huser 153.199 svin (2010), dvs. syv svin for hver indbygger. I 2012/13 blev der indrapporteret seks tilfælde af svineMRSA-smittede personer.

Alle er velkomne til borgermødet i Egmont Højskolens hal. Der er gratis adgang.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.