Smågrise døde
Billeder som dette af de uhygiejniske forhold hos lokale svineproducenter i Odder Kommune har skabt protester i lokalbefolkningen.

Svineproducenternes manglende indsats mod MRSA-epidemien har skabt konfrontationer med lokalbefolkningen flere steder i landet, og i Odder Kommune syd for Århus går bølgerne højt. Odder Kommune har derfor følt sig tvunget til at arrangere et borgermøde for at give borgerne reel information som modspil til de stærkt følelsesladede påstande og benægtelser, som især landboforeningerne leverer.

Ifølge kommunen vil det være “uafhængige eksperter” med indsigt i MRSA, der skal optræde som oplægsholdere på det borgermøde om svineMRSA, der finder sted i Egmont Højskolens hal i Hou 28. oktober, kl. 19.30-22.00. Hvem, der har udpeget disse såkaldte eksperter, oplyses der dog intet om.

MRSA_plakat_2014
Den stærkt kritiserede oplysningsplakat om svineindustriens bakterielle forurening af omgivelser i Odder. Bemærk, at plakaten er fosynet med navn og netadresse på afsenderen.

Aftalen om borgermødet er kommet i stand efter kontakter mellem politikere i Odder Kommunes Miljø- og Teknikudvalg og Landboforeningen Odder-Skanderborg, men det er Odder Kommune, der står for tilrettelæggelsen af mødet. Kommunens svineproducenter føler, at debatten om deres MRSA-forurening er blevet for “rabiat”. Deres talsmand, svineproducent Jens Gammelgaard, sigter især til en oplysningsplakat, som han gentagne gange har påstået, at “anonyme” personer har uddelt i kommunen for at skade svineproduktionen.

Plakaten er udarbejdet af Knud Haugmark fra bloggen sickpigs.dk, og den kan ses her på siden.

Fra Fødevarestyrelsen deltager Maren Holm Johansen, som er veterinærchef i styrelsens kontrolenhed Nord. Hun vil tale om »MRSA i dyr – sådan håndteres det i praksis«. Den kontroversielle nationale MRSA-rådgivningstjeneste under Statens Serum Institut sender to repræsentanter: overlæge Robert Skov vil fortælle om »Svine-MRSA og andre MRSA-typer, herunder smittemåder og smitteforhold«, og hygiejnesygeplejerske Tinna Urth, der vil fortælle om »Hygiejniske tiltag for at forhindre bakteriespredning fra stalden«.

Fra Region Midtjylland deltager professor Svend Ellermann-Eriksen, som vil berette om de udfordringer, som det hastigt voksende antal svineMRSA-patienter giver i sundhedssystemet. »MRSA-forekomst og håndtering af MRSA i Region Midtjyllands hospitaler« hedder professorens oplæg.

»Vi mener, at disse eksperter kan fortælle om alle relevante problemstillinger i forhold til MRSA-bakterien, og vi ser frem til at borgerne på dette møde kan blive præsenteret for en masse fakta. Borgerne og forskellige foreninger og interesseorganisationer vil have mulighed for at deltage i dialogen,« siger formanden for Odder Kommunes Miljø- og Teknikudvalg, Elvin J. Hansen.

Det er påfaldende, at ingen af de egentlige mikrobiologiske MRSA-eksperter som professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Odense Universitetshospital, professor, forskningsleder Frank Aarestrup, DTU, eller professor, overlæge, dr.med. Henrik Westh, Hvidovre Hospitals MRSA-beredskab, er inviteret.

Odder Kommune hører til blandt landets mest svinebelastede samfund, og gennem de seneste år har der været stigende utilfredshed blandt borgerne med de uhygiejniske lugt- og gylleforhold.Kommunen har 21.773 indbyggere (2014), men huser 153.199 svin (2010), dvs. syv svin for hver indbygger. I 2012/13 blev der indrapporteret seks tilfælde af svineMRSA-smittede personer.

Alle er velkomne til borgermødet i Egmont Højskolens hal. Der er gratis adgang.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.