Fremover kan kyllinger fodres med animalsk protein fra døde svin. Det har EU-kommissionen besluttet i august 2021 af hensyn til at imødegå konkurrence fra ikke-EU lande. Foto: Wikipedia

Tilladelse til at fodre husdyr som svin og fjerkræ med forarbejdet animalsk protein, som har været forbudt siden BSE-krisen, skal imødegå konkurrence fra lande uden for EU, siger EU-kommissionen

Det skrev The Guardian, den 22. juni 2021.

Et forbud mod husdyrfoder lavet af dyrerester, der blev indført under BSE-krisen i 1994, skal ophæves i EU for at tillade, at billigt svineprotein kan fodres til kyllinger på grund af frygt for, at europæiske landmænd bliver udkonkurreret af lavere standarder i andre lande.

Ændringen af ​​reglerne trådte i kraft i august efter et sidste afværgeforsøg fra en koalition af MEP’er, ledet af De Grønne, som dog ikke formåede at stoppe vedtagelsen. EU’s medlemslande har allerede godkendt forordningen, hvor kun Frankrig og Irland undlod at stemme.

Brugen af ​​forarbejdet animalsk protein (PAP) fra pattedyr i foder til kvæg og får blev forbudt af EU i 1994, da det fulde omfang af BSE, eller bovin spongiform encephalopati, dukkede op.

Animalsk protein (PAP) fra pattedyr, dvs. fra døde husdyr, blev brugt som kød- og benmel i foder til kvæg og får indtil 1994, hvor det medførte et alvorligt udbrud af BSE. Foto: Wikipedia

Det første tilfælde af BSE blev rapporteret i 1986 i Storbritannien. Sygdommen blev spredt af landmænd, der fodrede kvæg med kød- og benmel fra døde og inficerede dyr. Mere end 4 mio. kvæg blev nødslagtet i Storbritannien, og 178 mennesker døde efter at have pådraget sig den menneskelige variant, Creutzfeldt-Jakobs sygdom, som formodes at blive overført ved at indtage inficeret oksekød.

I 2001 blev et forbud mod PAP-foder i EU, som Storbritannien var medlem af, udvidet til at omfatte alle opdrættede dyr for at undgå krydskontaminering.

Der har imidlertid været et stigende pres i de senere år for en genovervejelse. Det sidste tilfælde af BSE hos kvæg i EU var i 2016, og 24 af de 27 medlemslande er nu klassificeret som “ubetydelig BSE-risikostatus”.

Døde svin har også været brugt i Danmark som foder til netop svin, men det blev forbudt i 1994. Foto: Søren Wium-Andersen

I år sagde Bruno Menene, politisk rådgiver for Copa-Cogeca, den førende landmandslobbyorganisation i EU, at brugen af ​​PAP var en “vigtig kilde til fosforrige og letfordøjelige proteiner”, som “mange svine- og fjerkræavlere” var “glade for at få adgang til igen”.

Europa-Kommissionen informerede MEP’erne, i et notat set af avisen The Guardian, at der ikke var nogen sundhedsrisiko ved at tillade PAP fra svin og insekter som foder til fjerkræ, fodring af grise med kyllinge-PAP eller brug af gelatine og kollagen fra får og kvæg som foder til andre opdrættede dyr.

Ændringen siges at være nødvendig for at give EU’s landmænd mulighed for at operere efter samme standarder som i de lande, der eksporterer til unionen.

Et forbud mod brug af PAP i foder til køer og får og mod ‘intra-artsgenanvendelse’, også kendt som kannibalisme, forbliver dog i kraft. Svin må altså ikke fodres med rester af svin.

“Internationale standarder omfatter kun et foderforbud fra drøvtyggere til drøvtyggere,” skrev kommissionen. »Forbuddet mod at fodre alle opdrættede dyr med animalsk protein kan ikke pålægges import til EU. Forslaget bidrager til at imødegå en forskelsbehandling af EU-producenter, som skal respektere et totalt foderforbud, mens ikke-EU-lande kun håndhæver et foderforbud fra drøvtyggere til drøvtyggere.”

Forordningen blev vedtaget af medlemslandene i april, hvilket gav MEP’erne tre måneder til at granske teksten og gøre indsigelse, før den trådte i kraft.

Piernicola_Pedicini, MEP. Foto: Wikipedia

Piernicola Pedicini, italiensk MEP i Gruppen De Grønne, har søgt at samle et flertal i parlamentets miljøudvalg for at gøre indsigelse, men hans indsats viste sig at være forgæves.

Han sagde: “Jeg kan personligt ikke se nogen god menneske- eller dyresundhedsrelateret grund til at ophæve dette forbud. I dette scenarie er det fortsat usikkert, om nationale myndigheder og producenter kan garantere adskillelse af produktionslinjer og sikre nøjagtig kontrol.”

”Derudover vil den foreslåede foranstaltning desværre ikke løse vores afhængighed af import af sojabønne til dyrefoder, og den presser ikke på for et positivt skift i retning af ekstensivt landbrug. Jeg er bange for, at der kun ligger økonomiske mål bag det.”

Storbritannien fortsætter med at forbyde brugen af ​​PAP i foder til husdyr. En talsmand for Department for Environment, Food and Rural Affairs udtaler: “Det Forenede Kongerige er forpligtet til at opretholde de højeste dyrevelfærds- og biosikkerhedsstandarder, og efter vores afgang fra EU er der ingen juridisk forpligtelse for os til at implementere nogen af ​​disse ændringer.”

“Som en uafhængig handelsnation har vi mulighed for at revidere vores egen TSE-lovgivning i fremtiden og sikre, at eventuelle ændringer vil opretholde vores høje niveau for beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed og fødevaresikkerhed på grundlag af videnskabelig dokumentation.”

Bannerfoto: Hvert år destrueres mere end 10 mio. døde svin i Danmark, men nu kan de bruges som kyllingefoder. Foto: Holger Øster Mortensen

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Hanne Andersson

  Ved du, om døde dyr må bruges i foder til kæledyr ?

  • Kjeld Hansen

   Her er svaret fra DAKA, der modtager alle døde produktionsdyr og også døde heste fra private dyrlæger, hvorimod kæledyr kremeres på særlige anstalter: Selvdøde dyr indgår ikke i kæledyrsfoder. Med venlig hilsen | Best regards | Mit freundlichen Grüßen

   Emmeli Kirstine Mikkelsen
   Student Employee – Marketing Assistant
   Daka Denmark A/S

 2. Så det gør ikke noget at dødeligheden et tårnhøj i landbruget. Kadaverene bliver jo nyttiggjort. Hurraaa

Skriv en kommentar