Golf
Golfspillere skal selv betale fuld pris for deres anlæg, hvis det lykkes at afskaffe landbrugsstøtten til de kortklippede greens og vilde roughs.

EU-parlamentet foreslår, at navne og adresser på alle modtagere af landbrugsstøtte fremover skal offentliggøres. Parlamentet vil desuden stoppe landbrugsstøtte til golfklubber og lufthavne, hvorimod naturområder friholdes. Det meddeler EU-Parlamentet, der onsdag i sidste uge vedtog en skitse til en ny landbrugsreform.

EU-institutionerne har brugt halvandet år på at diskutere indholdet i landbrugsreformen, og parlamentet har med sin afstemning nu lagt sig fast på sit forhandlingsmandat forud for forhandlingerne med medlemslandene og kommissionen. Det skriver Jyllands-Posten 13/3.

– Vi har i dag ramt en god balance mellem fødevaresikkerhed og styrket miljøbeskyttelse, så EU’s nye landbrugspolitik kan levere endnu flere goder til de europæiske borgere. Men reglerne må også gøres mindre bureaukratiske og mere fair for landmændene, udtalte formanden for parlamentets landbrugsudvalg, Paolo De Castro, i en pressemeddelelse.

Parlamentet lægger nu op til, at 30 procent af den direkte støtte til landbruget skal gøres betinget af krav om mere miljøvenlig og bæredygtig landbrugsdrift. Kravene skal dog gøres fleksible og gradvise, lyder det.

Den enkelte landmands støtte er i dag blandt andet afhængig af, hvilket land han bor i. Her lægger parlamentet op til, at forskellen bør reduceres hurtigere, end hvad kommissionen har foreslået i sit udspil.

For at sikre at udløbet af mælkekvoterne i 2015 ikke fører til en krise i mejerisektoren, foreslår parlamentet at yde støtte i minimum tre måneder ekstra til mælkeproducenter, der frivilligt sænker deres produktion med mindst fem procent.

Desuden kan lufthavne, golfklubber og andre med jord klassificeret som landbrugsjord ifølge parlamentets udspil godt vinke farvel til landbrugsstøtten, medmindre de kan bevise en betydelig indtægt fra landbrug.

Derimod forlyder der intet om, at naturarealer i privat såvel som offentlig eje skal have frataget støtten. Herhjemme betyder det, at Miljøministeriet fortsat vil være en af de helt store modtagere af landbrugsstøtte, selvom pengene gives for naturfredede arealer.

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.