omstillingsagentOmstillingsagent er et nyt initiativ søsat af en række personer, som har rødder i økosamfunds- og miljøbevægelserne, og som har et stort kendskab og netværk til, hvad der rør sig på det grønne område i Danmark. Omstillingsagent er forankret i den almennyttige forening Klima & Beskæftigelse.

Det er et seks ugers selvvalgt kursus, hvor formålet er at give ledige  kompetencer til at arbejde med grønne forandringsprocesser ud fra et helhedsorienteret syn på bæredygtighed.

Undervisningen på kurset vil være meget ’i felten’ i samspil med konkrete omstillingsinitiativer i kommuner, virksomheder og lokalsamfund. Beskæftigelsesindsatsen vil give kursisterne kontakter til samfundet, hvor nye grønne job kan opstå, så de kan få et netværk, der vil styrke dem i jobsøgning og jobskabelse.

Læs mere her: www.okoliv.dk/natur-miljoe/nyt-ledighedskursus-som-skubber-pa-den-gronne-omstilling-%e2%80%93-omstillingsagent/

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.