VejleNaturKøer002Vejle Kommune satser helt bevidst på at udvikle landets “mest attraktive kommune at bo og leve i”, og den kommunale forvaltning er helt på det rene med, at “spændende naturoplevelser giver gladere og sundere borgere”. Derfor har kommunen igangsat eller gennemført hele 28 naturprojekter i 2014.

SorenPeschardt
Udvalgsformand Søren Peschardt (S).

Det fremgår af en pressemeddelelse fra februar 2015 fra Søren Peschardt (S), der er formand for kommunens Natur- og Miljøudvalg og Michael Sloth, der er direktør for kommunens afdeling for Teknik & Miljø.

I 2014 har der været fuld fart på vand- og naturplanerne, hedder det i kommunens farvestrålende brochure om indsatsen for natur og miljø. Der er ryddet krat og opsat kreaturhegn, så kvæg kan afgræsse engarealerne og dermed skabe lysåben natur med stor biodiversitet og flotte udsigter i landskabet.

VejleNaturProjektKort004To vådområdeprojekter er afsluttet, og de vil bl.a. medvirke til at skabe et renere vandmiljø i Vejle Fjord. Også en række vandløbsprojekter er gennemført, som vil skabe bedre vandløb og større fiskebestande. Friluftslivet er blevet tilgodeset med nye stier og andre spændende projekter i Grejsdalen, Frederikshåb Plantage og ved nyskabte Knabberup Sø. Selv hundeejerne har kommunen tilgodeset med to nye hundeskove i nærheden af Vejle by.

Læs mere om Vejle Kommunes indsats for naturen.

VejleNaturProjektliste003
Her er listen, der gør Vejle Kommune til en af landets grønneste.

 

Comments are closed.