Glade borgere i en sund natur – Vejle fører an!

VejleNaturKøer002Vejle Kommune satser helt bevidst på at udvikle landets “mest attraktive kommune at bo og leve i”, og den kommunale forvaltning er helt på det rene med, at “spændende naturoplevelser giver gladere og sundere borgere”. Derfor har kommunen igangsat eller gennemført hele 28 naturprojekter i 2014.

SorenPeschardt

Udvalgsformand Søren Peschardt (S).

Det fremgår af en pressemeddelelse fra februar 2015 fra Søren Peschardt (S), der er formand for kommunens Natur- og Miljøudvalg og Michael Sloth, der er direktør for kommunens afdeling for Teknik & Miljø.

I 2014 har der været fuld fart på vand- og naturplanerne, hedder det i kommunens farvestrålende brochure om indsatsen for natur og miljø. Der er ryddet krat og opsat kreaturhegn, så kvæg kan afgræsse engarealerne og dermed skabe lysåben natur med stor biodiversitet og flotte udsigter i landskabet.

VejleNaturProjektKort004To vådområdeprojekter er afsluttet, og de vil bl.a. medvirke til at skabe et renere vandmiljø i Vejle Fjord. Også en række vandløbsprojekter er gennemført, som vil skabe bedre vandløb og større fiskebestande. Friluftslivet er blevet tilgodeset med nye stier og andre spændende projekter i Grejsdalen, Frederikshåb Plantage og ved nyskabte Knabberup Sø. Selv hundeejerne har kommunen tilgodeset med to nye hundeskove i nærheden af Vejle by.

Læs mere om Vejle Kommunes indsats for naturen.

VejleNaturProjektliste003

Her er listen, der gør Vejle Kommune til en af landets grønneste.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.