Til trods for at fødevareminister Mette Gjerskov (S) har krævet stop for den såkaldte “flokmedicinering” af svin med antibiotika, underviser Videncenter for Svineproduktion i denne stærkt kritisable sygdomsbehandling af svin.

Flokmedicinering går ud på at behandle alle dyr i flokken eller staldafsnittet med antibiotika, selvom kun enkelte dyr er syge. Det svarer til at give en hel skoleklasse penicillin, når bare et enkelt barn udviser symptomer på halsbetændelse.

Undervisningstilbuddet fremgår af programmet for VSP-seminaret om fodring af svin, der afholdes på Hotel Legoland i Billund, 18. april i år. Det er opført som punkt 8: “Tildeling af antibiotika i foder” på dagens program.

Ifølge underviseren er problemstillingen denne: “I en del besætninger er det kutyme selv at iblande antibiotika i foderet, hvis der er behov for at medicinere en gruppe grise. Opblandes antibiotika ikke homogent i foderet, er der risiko for, at behandlingen ikke bliver effektiv.”

Forbruget af veterinær antibiotika i Danmark er dobbelt så stort som forbruget til mennesker. Af samme grund har udviklingen af de resistente MRSA-stafylokker hos svin taget fart siden 2006, og antallet af patienter vokser fra år til år.

Flokmedicinering anses af mange eksperter for at være en af årsagerne til udviklingen af antibiotika-resistens. Hvilke svinebesætninger, der er inficeret med MRSA-bakterier, nægter både sundhedsminister Astrid Krag og fødevareminister Mette Gjerskov at oplyse til offentligheden. Det har medført, at alle svinefabrikker over en kam mistænkes for at være smittefarlige.

 

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.