Så blev der ryddet op i svineriet

Efter oprydningen på Færgevej 5 i Nordborg.

Miljøtilsynet i Sønderborg Kommune reagerede hurtigt på de ulækre billeder af rådne grise, der lå henkastet på svinefabrikken Færgevej 5 i Nordborg på Als. Anmeldelsen blev modtaget fredag den 26. oktober, og mandag den 29. oktober rykkede kommunens mand fra afdelingen for Erhverv & Affald i marken.

Før oprydningen…

Her er uddrag af miljømedarbejdernes rapport:

”Den 29/10 2018 kørte jeg til Færgevej 5, 6430 for at føre tilsyn med forholdene på ejendommen. På vej til ejendommen kontakter jeg ejer Thomas Jepsen for at aftale at mødes med ham på Færgevej 5. Da jeg ankommer til ejendommen har Thomas Jepsen været ved at fjerne de døde dyr fra ramperne. Kadaverne ligger i frontskovlen på hans rendegraver se billede 4,5 og 6.

Thomas Jepsen forklarer, at driftslederen er på ferie og derfor er de døde dyr ikke blevet fjernet korrekt og tilmeldt til Daka. Han beklager situationen meget, og erkender at forholdet ikke er i orden. Kadaverne vil blive tilmeldt og bortskaffet via Daka, og han vil indskærpe over for sine ansatte hvordan de død dyr skal håndteres.”

Daka er navnet på den destruktionsanstalt, der mod betaling afhenter døde dyr fra landbruget og genanvender dem som råvarer i biodiesel- og kødbenmelsproduktion. Daka servicerer landbrug, hobbylandbrug og pelsdyravl i hele Danmark, og er en del af det veterinære beredskab

Ingen straf

Efter besigtigelsen sendte kommunen en skriftlig indskærpelse af reglerne, hvilket betyder at ejendommen får en øget tilsynsfrekvens i en periode på mindst fire år. Derimod benyttede man sig ikke af lovens muligheder for en egentlig straf. Der står ellers i bekendtgørelsen om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr, at overtrædelser af § 3 straffes med bøde.

Kommunen oplyser, at ”tilsynsfrekvensen på ejendommen fastlægges ud fra en miljøscore, som beregnes i forbindelse med tilsyn. Konkret har den sendte indskærpelse betydet at tilsynsfrekvensen på ejendommen har ændret sig fra hvert 3. til hver 2. år. Hvis der efter 4 år ikke sker nye indskærpelser på ejendommen vil frekvensen igen ændres til hvert 3. år.”

Er dette virkelig “noget af det bedste i verden”?

 

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.