Efter oprydningen på Færgevej 5 i Nordborg.

Miljøtilsynet i Sønderborg Kommune reagerede hurtigt på de ulækre billeder af rådne grise, der lå henkastet på svinefabrikken Færgevej 5 i Nordborg på Als. Anmeldelsen blev modtaget fredag den 26. oktober, og mandag den 29. oktober rykkede kommunens mand fra afdelingen for Erhverv & Affald i marken.

Før oprydningen…

Her er uddrag af miljømedarbejdernes rapport:

”Den 29/10 2018 kørte jeg til Færgevej 5, 6430 for at føre tilsyn med forholdene på ejendommen. På vej til ejendommen kontakter jeg ejer Thomas Jepsen for at aftale at mødes med ham på Færgevej 5. Da jeg ankommer til ejendommen har Thomas Jepsen været ved at fjerne de døde dyr fra ramperne. Kadaverne ligger i frontskovlen på hans rendegraver se billede 4,5 og 6.

Thomas Jepsen forklarer, at driftslederen er på ferie og derfor er de døde dyr ikke blevet fjernet korrekt og tilmeldt til Daka. Han beklager situationen meget, og erkender at forholdet ikke er i orden. Kadaverne vil blive tilmeldt og bortskaffet via Daka, og han vil indskærpe over for sine ansatte hvordan de død dyr skal håndteres.”

Daka er navnet på den destruktionsanstalt, der mod betaling afhenter døde dyr fra landbruget og genanvender dem som råvarer i biodiesel- og kødbenmelsproduktion. Daka servicerer landbrug, hobbylandbrug og pelsdyravl i hele Danmark, og er en del af det veterinære beredskab

Ingen straf

Efter besigtigelsen sendte kommunen en skriftlig indskærpelse af reglerne, hvilket betyder at ejendommen får en øget tilsynsfrekvens i en periode på mindst fire år. Derimod benyttede man sig ikke af lovens muligheder for en egentlig straf. Der står ellers i bekendtgørelsen om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr, at overtrædelser af § 3 straffes med bøde.

Kommunen oplyser, at ”tilsynsfrekvensen på ejendommen fastlægges ud fra en miljøscore, som beregnes i forbindelse med tilsyn. Konkret har den sendte indskærpelse betydet at tilsynsfrekvensen på ejendommen har ændret sig fra hvert 3. til hver 2. år. Hvis der efter 4 år ikke sker nye indskærpelser på ejendommen vil frekvensen igen ændres til hvert 3. år.”

Er dette virkelig “noget af det bedste i verden”?

 

 

Visited 7 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.