HenrikMortensenSvinMRSA-epidemien på landets svinefarme er eksploderet. Folk og lokalpolitikere kræver med stigende styrke ren besked om smittefaren, men hvor ligger de svine-fabrikker, man bør holde sig fra? Det kan vi nu få det første svar på. Hvis du klikker på dette link, kommer du frem til kortet over de mest sandsynlige MRSACC398-inficerede svinefabrikker i Danmark.

Hidtil har Fødevareministeret våget nidkært over adresserne, og i mere end to år har ministeriet afvist at dele sin viden om de inficerede svinefabrikker med danskerne. Til trods for påbud fra Ombudsmanden har ministeriet stadig ikke offentliggjort sine lister over MRSA-inficerede landbrugs-virksomheder.

Imidlertid er det nu lykkedes at fravriste Fødevarestyrelsen en liste med 137 adresser på svinefarme, der med stor sandsynlighed rummer svineMRSA-bakterier.

Der er tale om en helt aktuel liste over de værste svinefabrikker, når det gælder forbruget af antibiotika. Overforbrug af antibiotika er forudsætningen for udvikling af svineMRSA, de antibiotika-resistente stafylokokker,der går under typebetegnelsen MRSACC398.

Listen er baseret på svineproducenternes forbrug af antibiotika gennem de seneste ni måneder. Den rummer svinefabrikkernes ejernavne, adresser, antibiotikaforbrug samt dyrlægekontakt, og er udarbejdet af Fødevarestyrelsen på basis af datamateriale fra den såkaldte “Gult Kort”-ordning.

På listen finder man bl.a. to gamle “kendinge”, der med sikkerhed har været ramt af svineMRSA, men alligevel kører videre med et uacceptabelt højt forbrug af antibiotika i forhold til de nye grænseværdier. Der er tale om en stor svinefabrik ved Aabenraa, hvor næsten hele staben af medarbejdere var MRSA-smittede i 2009, og en anden fabrik i nordjyske Sindal hvor tre kvindelige medarbejdere, herunder en nybagt mor, blev fundet inficerede i 2009-2010.

Læs hele artiklen her.

SkoleMRSAJanDahl
Dyrlæge Jan Dahl, L&F.

Efterskrift:

Den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer har siden 2010 samarbejdet med Fødevareministeriet om den såkaldte “Gult Kort”-ordning, der skal nedbringe forbruget af antibiotika i svineindustrien med henblik på at reducere de resistente bakterier. Imidlertid vender organisationens såkaldte “chefkonsulent” og “epidemiolog”, dyrlæge Jan Dahl, hele problemstillingen på hovedet med en pludselig påstand om, at der overhovedet ingen forbindelse er mellem resistente bakterier og forbruget af antibiotika. Den overraskende udtalelse, der er i modstrid med alle lægefaglige udsagn, og som “chefkonsulenten” står alene med, er fremsat i en pressemeddelelse 17. juli 2014, der kommenterer ovenstående artikel.

 

Comments are closed.