Miljøminister Magnus Heunicke (S). Pressefoto

En aktindsigt hos Miljøministeriets departement viser, at det var Miljøstyrelsen selv, der redigerede sin egen udtalelse, så miljøminister Magnis Heunicke kom til at frikende PFAS-baserede sprøjtegifte for at forurene

Det var MF Zenia Stampe (RAD), der havde stillet spørgsmål til Magnus Heunicke for at få en redegørelse for godkendte sprøjtegiftes forurening med PFAS. Spørgsmålet lød: ”Kan ministeren oplyse, om og i hvilket omfang landbruget bidrager til PFAS-forurening, herunder om der forekommer PFAS i de sprøjtemidler og det spildevandsslam, der bliver udbragt på markerne?”

Her ses listen over de mange involverede i Miljøstyrelsens besvarelse til ministeren.

Hertil svarede Magnus Heunicke med en henvisning til Miljøstyrelsens redegørelse for problemstillingen og for de fjorten danske PFAS-sprøjtegifte, som han derefter citerede for at konkludere: ”Der er dog ikke noget, der tyder på, at aktuelt godkendte plantebeskyttelsesmidler bidrager til den forurening med PFAS, som udgør en overskridelse af de gældende PFAS-grænseværdier for jord, drikkevand, grundvand, overfladevand, badevand og slam.”

Redaktionens aktindsigt viser, at svaret er i lodret modstrid med styrelsens redegørelse.

I redegørelsen står der yderligere tre sætninger, der fuldstændigt ændrer betydningen af ministerens svar. De kommer her: ” overskridelse af de gældende PFAS-grænseværdier for jord, drikkevand, grundvand overfladevand, badevand og slam, som kan findes her: https://mst.dk/media/227870/oversigt-over-pfas-graensevaerdier_.pdf. Det skyldes, at de PFASforbindelser, som disse grænseværdier gælder for, er nogle andre PFAS-forbindelser end aktivstofferne i plantebeskyttelsesmidlerne.”

Kontorchef Vibeke Møller er blandt Miljøstyrelsens betroede sagsbehandlere, der har skrevet med på de famøse dokumenter. Pressefoto

Miljøstyrelsen skriver altså, at der ingen grænseværdier findes for de danske PFAS-sprøjtegifte, så derfor overtræder de ingen grænseværdier og kan derfor heller ikke bidrage til den konstaterede forurening, da den stammer fra helt andre PFAS-midler med fastsatte grænseværdier.

Vildledende ”departementsforklæde”

Hvordan kunne ministeren få den fejlagtige opfattelse? Svaret til Zenia Stampe er ikke baseret på Miljøstyrelsens redegørelse, men på et stærkt forkortet sammenskriv – et såkaldt ”departementsforklæde” – som en af Miljøstyrelsens medarbejdere, kontorchef Vibeke Møller, angiveligt har været medforfatter til.

Kontorchef Janne Birk Nielsen. Pressefoto: Miljøministeriet

Heunickes medarbejder, der også har kontrasigneret svaret til Stampe, har simpelthen ukritisk kopieret dette sammenskriv og ladet ministeren aflevere det som svar, uden at sikre sig fuld overensstemmelse med selve den faglige redegørelse. Den ansvarlige i departementet var kontorchef Janne Birk Nielsen.

I aktindsigten oplyses det, at ”at Miljøministeriets departement har foretaget enkelte mindre ændringer i Miljøstyrelsens bidrag til besvarelse af Miljø- og Fødevareudvalgets spørgsmål 50. Det drejer sig om, at departementet har ændret ordet ”pesticidprodukter” til ”plantebeskyttelsesmidler”. De ændringer, som departementet har foretaget, er sket efter aftale med Miljøstyrelsen.”

Ordvekslingen viser altså, at der har været en dialog mellem departementet og styrelsen om svaret, men uden at der er gjort opmærksom på den grove vildledning.

Læs hele historien her:

Heunicke vildleder Folketinget om PFAS i landbrugets sprøjtegifte

Bannerbillede: Det PFAS-forurenede Vesterhav i oprør. Privatfoto.

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Jan Stampe Nielsen

  Som øverste chef, som minister kan Heunicke gøre flere ting – det store spørgsmål er, om han har viljen og måske modet i det politiske morads som råder i Lille Danevang.
  Det er svært med Rip, Rap og Rup ved roret. Men en-en-en ting bør han straks gøre: Få ryddet op i den såkaldte Miljøstyrelse. Og mod skal der til og vilje.
  De ansatte kan man jo nok ikke afskedige, de er nok under DJØFs beskyttelse, men de kunne overflyttes til opgaver de måske har forstand på, eller måske flyttes til Mols-Laboratoriet, her går man meget ind for udsætninger.
  Kære alle læser her på siden. Skriv. Protester.

 2. jan balling

  Ja, det er sådan embedsværket bedriver politik under radaren. Det sker hele tiden. Det neutrale embedsværk er en skrøne og en frase man holder op foran sig for at kunne fortsætte ufortrødent. Nøjagtigt som i den gode gamle TV serie ‘Yes minister’. Tak for det gode arbejde med at afdække det.

 3. Holger Øster Mortensen

  Så længe Miljøminister Magnus Heunicke har nærmest samme postkasse som Landbrugsministeriet, vil han gang på gang blive ført bag lyset. Vi skal igen have et stærkt Miljøministerium – gerne på Højbro Pl.

Skriv en kommentar