De to hovedpersoner i den årelange sag: Jørgen Steen Jensen, SLO, til venstre og afdelingsleder Sofie Hjelm Byrnak, Sorø kommune, til højre. Privatfoto

Af Jette Hvidtfeldt og Lars Rugaard

Sorø kommune har gentagne gange understreget, at den er meget omhyggelig med at adskille sine byggeinteresser fra sin rolle som miljømyndighed. Alligevel bruger kommunen den samme advokat som rådgiver i både byggeafdeling og i miljøafdelingen – uanset at miljøafdelingen bl.a. skal kontrollere, at byggeafdelingen retter sig efter miljøreglerne.

Det blev bekræftet, da Sorøs miljøafdeling i dag holdt miljøtilsyn hos Sjællands Lastvognsophug ApS (SLO), der i en årrække har haft en strid kørende med Sorøs byggeafdeling. Årsagen er over 5.000 tons PCB-forurenede brokker fra en nedrevet skole, som kommunens byggeafdeling har fået deponeret på SLO’s private skrotplads.

Sorø Kommmune ”glemte” nye regler om PCB

Kommunen forlanger, at SLO indbygger brokkerne i et betondække, hvilket SLO har afvist med henvisning til, at brokkerne indeholder langt mere PCB, end tilladt i den miljøgodkendelse, som miljøafdelingen har udarbejdet.

Op til tilsynet har der været en diskussion mellem kommunen og SLO, fordi Miljøafdelingens leder, Sofie Hjelm Byrnak, bebudede, at kommunens byggetekniske rådgiver og den juridiske rådgiver ville deltage.

Direktør Jørgen Steen Jensen fra SLO afviste, at den juridiske rådgiver skulle deltage med henvisning til, at rådgiveren repræsenterer byggeafdelingen og dermed SLO’s modpart i striden. Virksomheden kunne ikke acceptere, at en modpart skulle deltage og dermed have indflydelse på et miljøtilsyn.

Politiet (th) overvågede, at alt gik stille og roligt for sig. Det var afdelingsleder Sofie Hjelm Byrnak fra kommunen, der havde fundet det nødvendigt at alarmere ordensmagten. Privatfoto

Afdelingsleder Sofie Hjelm Byrnak begrundede ved fremmødet mandag den juridiske rådgivers deltagelse med, at byggeafdelingen og miljøafdelingen, der begge indgår i Teknik. Miljø og Drift med samme chef, benytter samme rådgiver.

Selv sagde rådgiveren, at han var nødt til at være der, fordi de tre fremmødte medarbejdere fra Miljøafdelingen var nye og derfor ikke vidste, hvor på skrotpladsen bunkerne lå eller havde ligget.

Den kommunale tilsynsgruppe gør klar til aktion. Privatfoto

Advokat Henrik Græsdal, der i de fleste tilfælde møder frem sammen med eller som repræsentant for kommunen, havde valgt at sende sin nærmeste medarbejder, erhvervsjuridisk rådgiver Johannes Baad Michelsen. Han havde ifølge Jørgen Steen Jensen ikke tidligere været rundt på hele pladsen.

Tilsynet var yderligere bemærkelsesværdigt derved, at kommunen havde bedt politiet om at være til stede. SLO’s direktør Jørgen Steen Jensen protesterede mod, hvad han opfattede som en optrapning af konflikten, da han aldrig har afvist besøg af miljøafdelingens folk til miljøtilsyn.

”Vi har tværtimod altid budt på kaffe,” siger han.

Som svar på et spørgsmål fra Gylle.dk skriver Sofie Byrnak, at ”Sorø Kommune skønner, at politiets tilstedeværelse er en forudsætning for, at Sorø Kommune og dennes rådgivere kan få adgang til ejendommen.”

Sådan tager skrotpladsen med de tildækkede PCB-brokker sig ud – set fra oven! Privatfoto

Politiet fik dog en konfliktnedtrappende funktion. De foreslog, at Baad Michelsen viste miljøfolkene, hvor bunkerne havde ligget, og at han derefter forlod pladsen. Det gjorde han eskorteret af en politimand.

Brokkerne fra kommuneskolen ligger i en vold under flere lag plastic, som holdes på plads af talrige bildæk. Jordprøver fra stedet, hvor brokkerne tidligere lå, viser ingen PCB-forurening.

Tilsynet blev holdt, fordi kommunen ville konstatere, om brokkerne var overdækket på forsvarlig vis, sådan som Byretten i Næstved fastslog i januar.

Hvad miljøtilsynet resulterer i, kunne Sofie Hjelm Byrnak ikke sige, før hun har set på sagen hjemme på kontoret. Hun og hendes medarbejdere og den byggetekniske rådgiver forlod området umiddelbart efter tilsynet. Uden for SLO’s ejendom, hvor de havde parkeret, havde de et tre kvarter langt møde med den juridiske rådgiver, som ventede på dem der. Han havde tydeligvis meget at sige til dem.

Bannerfoto: PCB-brokkerne ligger i en vold under flere lag plastic, som holdes på plads af talrige bildæk. Privatfoto

Visited 2 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Torben Aagesen

    Skammeligt at en kommune får lov til at føre sig frem på denne måde.

Skriv en kommentar