Høegh skrev selv de “tossegrønne” miljøkrav

Hoegh3001

Nu snakker de to MF’ere ikke længere om det umulige i at bruge dansk korn til brød, øl og svinefoder – nu er det “udfordrende”.

Ganske stilfærdigt vil jeg gerne understrege, at de to Venstre-MF’ere, Lars Chr. Lilleholt og Henrik Høegh, i deres debatindlæg (Pol. 21.10) skriver, at de danske miljøregler har medført, at “vi hverken kan lave brød, øl eller svinefoder af de afgrøder, som vi selv dyrker”.

Det er simpelthen ikke sandt. Der bages masser af brød, brygges hektolitervis af øl og fodres millioner af svin med danskproduceret korn.

HHøegh

Den 62-årige svinefabrikant m.m. Henrik Høegh var fødevareminister i VK-regeringen, der opstillede de “tossegrønne” miljøkrav. Han var også arkitekten bag de stærkt kritiserede randzoner.

Nu prøver de to letfærdige Venstre-MF’ere at trække i land (Pol. 31.10). Nu har de skruet retorikken ned til at handle om “udfordrende miljøregler”, der gør det vanskeligt at dyrke korn, men altså ikke umuligt længere. De nævner heller ikke, at det er muligt for dygtige agroproducenter, der kan fremvise en kontrakt med en melfabrik, at opnå en ekstra tildeling af kvælstof.

Til gengæld kalder Lilleholt og Høegh de nuværende miljøkrav for “tossegrønne”. Må jeg erindre om, at disse “tossegrønne” regler blev formuleret i “Grøn Vækst-planen” sammen med de obligatoriske randzoner af den tidligere regering. Og hvad hed den ansvarlige fødevareminister dengang? Henrik Høegh. Så meget for de herrers troværdighed.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.