Høslætlaug – hvordan? DN har svaret…

høslæt_engDanmarks Naturfredningsforening tilbyder kursus med  inspiration og værktøjer til at starte høslætlaug, få flere deltagere eller målrette aktiviteter omkring naturpleje i form af høslæt. DN skriver bl.a.:

Det er en fantastisk oplevelse i fællesskab at slå blomsterengen og med le og rive få gøgeurterne til at blive flere. Kurset fokuserer på den praktiske planlægning og krydres med lidt teknik og redskaber til at lelauget bliver en succes.

Kurset er bygget om en konkret case, hvor vi arbejder med at arrangere en høslætsdag, slår en del af en eng og arbejder med alt det som kommer før og efter selve slåningen.

Målgruppen er både eksisterende høslætlaug og dig som skal i gang. Deltagerne vil blive hjulpet videre med deres egen case før og efter kurset.

Frivillige i DN deltager gratis og får refusion for transport (offentlig eller ved samkørsel). Ikke frivillig? Kontakt kursusholderne – se kontaktinfo herunder.

Dagen består af vekslen mellem teori og praksis. Vi kommer således både til at få jord under neglene, men også værktøjer så vi kan omsætte vores egen begejstring til konkrete projekter til glæde for andre.

Tid og sted
Søndag den 7. juni, kl. 10-16, Odense
Kratluskerengen, Næsby ved Odense

Kursusholdere:
Nick Leyssac, 31 19 32 50, nl@dn.dk og Majken Sundahl, majken@dn.dk

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.