høslæt_engDanmarks Naturfredningsforening tilbyder kursus med  inspiration og værktøjer til at starte høslætlaug, få flere deltagere eller målrette aktiviteter omkring naturpleje i form af høslæt. DN skriver bl.a.:

Det er en fantastisk oplevelse i fællesskab at slå blomsterengen og med le og rive få gøgeurterne til at blive flere. Kurset fokuserer på den praktiske planlægning og krydres med lidt teknik og redskaber til at lelauget bliver en succes.

Kurset er bygget om en konkret case, hvor vi arbejder med at arrangere en høslætsdag, slår en del af en eng og arbejder med alt det som kommer før og efter selve slåningen.

Målgruppen er både eksisterende høslætlaug og dig som skal i gang. Deltagerne vil blive hjulpet videre med deres egen case før og efter kurset.

Frivillige i DN deltager gratis og får refusion for transport (offentlig eller ved samkørsel). Ikke frivillig? Kontakt kursusholderne – se kontaktinfo herunder.

Dagen består af vekslen mellem teori og praksis. Vi kommer således både til at få jord under neglene, men også værktøjer så vi kan omsætte vores egen begejstring til konkrete projekter til glæde for andre.

Tid og sted
Søndag den 7. juni, kl. 10-16, Odense
Kratluskerengen, Næsby ved Odense

Kursusholdere:
Nick Leyssac, 31 19 32 50, nl@dn.dk og Majken Sundahl, majken@dn.dk

Comments are closed.